Μόνιμο πρόβλημα ο ηλεκτροφωτισμός της εθνικής οδού

Αιώνιο πρόβλημα ο φωτισμός του ΒΟΑΚ και οι κόμβοι που αν και έχουν στύλους δεν φωτίζονται το βράδυ.

Ειδικά ο κόμβος της Σούδας από παλιά αποτελούσε “αγκάθι” με την περιοχή να βρίσκεται επί πολλά χρόνια στο σκοτάδι.

Τις φωτογραφίες τις έστειλε αναγνώστης σε μια σύγκριση του κόμβου των Καλυβών με αυτόν της Σούδας.

Στις Καλύβες οι στύλοι ανάβουν στη Σούδα πάλι όχι.