Ένας εκσκαφέας φορτωτής (JCB) και ένας πλάγιας ολίσθησης φορτωτής (Βobcat)

Ο Δήμος Πλατανιά το προηγούμενο διάστημα παρέλαβε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ένα νέο φορτωτή εκσκαφέα (JCB) και ένα νέο μικρό πλάγιας ολίσθησης,φορτωτή (Βobcat), στα πλαίσια εκσυχρονισμού του “στόλου” μηχανημάτων έργου, που διαθέτει ο Δήμος.

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των παραπάνω μηχανημάτων έργου, αρχικού προϋπολογισμού περί τις 170.000,00€, ήταν από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, αλλά και με Ιδίους Πόρους του Δήμου.

Η συνεχής προσπάθεια του Δήμου, για αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου μηχανολογικού του εξοπλισμού, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με την προμήθεια ενός νέου φορτηγού με “αρπάγη”.