Ιδέες για πολλά σενάρια Δημιουργικής Γραφής με αδικία, ίντριγκα και ολίγον από …Βυζάντιο δίνουν στους φοιτητές του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΕΑΠ οι διαδικασίες αξιολόγησης των υποψήφιων μελών ΣΕΠ. Με «μαγειρέματα» στη μοριοδότηση και εσφαλμένη ερμηνεία των εννοιών συνάφειας και συγγένειας (τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν παραπέμπουν στον κλάδο της φιλολογίας και όχι στο επιστημονικό πεδίο της Δημιουργικής Γραφής) –όπως καταγγέλλεται- οι αξιολογητές «άλλαξαν» τη σειρά κατάταξης βάσει καθαρά ποσοτικοποιημένων κριτηρίων: Αρκούσε δηλαδή να έχει κάποιος υποψήφιας περισσότερες δημοσιεύσεις ακόμη και αν δεν είχαν ιδιαίτερη ή ακόμη ακόμη καμία σχέση με το αντικείμενο της δημιουργικής γραφής.

Όπως αναφέρουν μάλιστα στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας της Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου καθηγητές που βρέθηκαν εκτός –παρά τις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών- η αξιολόγηση ανατέθηκε και έγινε από μέλη ΔΕΠ που ήταν διδάσκοντες/διδάσκουσες και συντονιστές στις αντίστοιχες ενότητες, κάτι εξόχως αντιδεοντολογικό.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει την εύλογη αντίδραση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος Δημιουργικής Γραφής που κάνουν λόγο για υποβάθμιση του πτυχίου τους και συγκεντρώνουν υπογραφές, προσυπογράφοντας το αίτημα καθηγητών τους για συνολική επαναδιεξαγωγή της αξιολόγησης, «με τη συγκρότηση επιτροπών που δεν θα αντιμετωπίζουν ασυμβίβαστο ηθικά αλλά και θεσμικά κώλυμα (δεν θα αποτελούνται από διδάσκοντες ή συντονιστές της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας), και θα λαμβάνουν υπόψη τους όσα οι προηγούμενες επιτροπές αγνόησαν με τον χείριστο και τον πλέον απαξιωτικό τρόπο».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

κ. Αντιπρόεδρε,

μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία μας επί των διαδικασιών της αξιολόγησης υποψήφιων μελών Σ.Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Α.Π. για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023 και συγκεκριμένα σε σχέση με το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή. Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι υπήρξε:

Κατάφωρος υποβιβασμός της σημασίας του επιστημονικού πεδίου της Δημιουργικής Γραφής, γεγονός που έρχεται σε εμφανή αντίφαση με το αντικείμενο και τους στόχους του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, μοριοδοτήθηκαν υψηλότατα υποψήφιοι οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν με τη Δημιουργική Γραφή (καμία σχετική δημοσίευση, καμία παρουσία σε συνέδρια δημιουργικής γραφής, καμία πρότερη παντός είδους ενασχόληση με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο). Αντίθετα, ελήφθη υπ’ όψη, καταχρηστικά, κατά την άποψή μας, μόνο η σχέση των υποψηφίων με το ευρύτερο αντικείμενο κάθε ενότητας (λ.χ. νεοελληνική λογοτεχνία, ευρωπαϊκή λογοτεχνία, θεωρία της λογοτεχνίας κ.λπ.). Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν στη μοριοδότηση παραπέμπουν σε Μ.Π.Σ. στον κλάδο της φιλολογίας, ενώ το συγκεκριμένο Μ.Π.Σ. του Ε.Α.Π. εξειδικεύεται στο επιστημονικό πεδίο της Δημιουργικής Γραφής και δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε φιλολόγους. Η εξειδίκευση αυτή, εξάλλου, στη δημιουργική γραφή και το διευρυμένο κοινό στο οποίο απευθύνεται προσδιορίζουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του.

Εκ των υστέρων λαθροχειριστική χρήση συνάφειας/συγγένειας, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός υποψήφιοι που, ενώ είχαν ήδη διδάξει με επιτυχή απόδοση αντίστοιχες ενότητες στο παρελθόν, αίφνης θεωρούνται «συγγενείς» με το αντικείμενο. Οι επιτροπές ερμηνεύουν εσφαλμένα, όπως υποστηρίχθηκε παραπάνω, και κατά βούληση τις έννοιες της συνάφειας και της συγγένειας των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο του Μ.Π.Σ.

Αποκλειστικά ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη στρέβλωση των αποτελεσμάτων στη σειρά κατάταξης. Ενώ, δηλαδή, κάποιος υποψήφιος διαθέτει βιβλίο, μονογραφία ή εργασίες εστιασμένες ακριβώς στο αντικείμενο της ενότητας (συχνά και διεθνείς δημοσιεύσεις), εμφανίζεται το παράδοξο να λαμβάνει πολύ χαμηλότερη μοριοδότηση συγκριτικά με υποψήφιο που διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων ή δημοσιεύσεων χωρίς ιδιαίτερη ή και με ουδεμία εγγύτητα προς το αντικείμενο της δημιουργικής γραφής.

Ιδιαίτερα χαμηλή εκτίμηση της αξιολόγησης των φοιτητών.

Ανάθεση ρόλου αξιολογητών σε μέλη ΔΕΠ που ήταν διδάσκοντες/διδάσκουσες και συντονιστές στις αντίστοιχες ενότητες, κάτι εξόχως αντιδεοντολογικό.

Κατά συνέπεια, για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και η φερεγγυότητα των διαδικασιών επιλογής διδασκόντων του Ε.Α.Π., προτείνουμε τη συνολική επαναδιεξαγωγή της, με τη συγκρότηση επιτροπών που δεν θα αντιμετωπίζουν ασυμβίβαστο ηθικά αλλά και θεσμικά κώλυμα (δεν θα αποτελούνται από διδάσκοντες ή συντονιστές της εκάστοτε Θεματικής Ενότητας), και θα λαμβάνουν υπόψη τους όσα οι προηγούμενες επιτροπές αγνόησαν με τον χείριστο και τον πλέον απαξιωτικό τρόπο.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Την επιστολή προσυπογράφουν:

Aλέξανδρος Ακριτόπουλος, καθ. Παιδικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σπύρος Κιοσσές, ΕΕΔΙΠ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ιορδάνης Κουμασίδης, διδάσκων ΕΚΠΑ

Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, αν. Καθηγητής Λογοτεχνίας – Δημιουργικής Γραφής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας