Οι επενδύσεις θα επιταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση μετά την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε μελλοντικές κρίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κύριο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», το οποίο περιγράφει τους στόχους και τους ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 14,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2022.

Οι επενδύσεις αυτές θα επιταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι μελλοντικών κρίσεων.

Επίσης, θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους ερευνητές μέσω υποτροφιών, κατάρτισης και ανταλλαγών, θα οικοδομήσουν πιο συνδεδεμένα και αποδοτικά ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας και θα δημιουργήσουν ερευνητικές υποδομές παγκοσμίου κύρους.

Αναλυτικότερα, περίπου 5,8 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στην έρευνα και την καινοτομία με σκοπό τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δέσμευσης της Ένωσης να καταστήσει την ΕΕ την πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρο στον κόσμο έως το 2050.

Θα στηριχθούν έργα που προάγουν την επιστημονική έρευνα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αναπτύσσουν λύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Η ανάπτυξη των βασικών ψηφιακών τεχνολογιών θα ενισχυθεί με περίπου 4 δισ. ευρώ το 2021-2022, με στόχο να καταστεί η δεκαετία αυτή η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Επίσης, επενδύσεις 1,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποκατάσταση των άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού.

Μεταξύ άλλων, θα προωθηθεί ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων υγείας και η ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίων.

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα ανοίξουν στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς στις 22 Ιουνίου. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας στις 23 και 24 Ιουνίου θα δώσουν την ευκαιρία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές, τους φορείς καινοτομίας και τους πολίτες να συζητήσουν σχετικά με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Ενημερωτικές ημερίδες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», απευθυνόμενες σε δυνητικούς υποψηφίους, θα διεξαχθούν μεταξύ 28 Ιουνίου και 9 Ιουλίου. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ύψους 95,5 δισ. ευρώ, το οποίο διαδέχθηκε το πρόγραμμα «Ορίζων 2020».

Διαβάστε ακόμη

Attica Bank: Πάνω από €5 εκατ. οι ζημιές το α’ τρίμηνο – Προς ολοκλήρωση οι ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων

Folli Follie: Συζητήθηκε το αίτημα για τον ειδικό εντολοδόχο (upd)

Ιταλία: Το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας σε 15 χρόνια