Τα κονδύλια θα ανέλθουν σε 9,882 δισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της επόμενης επταετίας για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη.

Τα κονδύλια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το οποίο αποτελεί μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, θα ανέλθουν σε 9,882 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν ότι το νέο ΤΑΜΕ θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινής πολιτικής ασύλου, στην προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης σύμφωνα με τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των κρατών μελών, στη στήριξη των υπηκόων τρίτων χωρών για την αποτελεσματική ένταξή τους στις κατά τόπους κοινωνίες, αλλά και στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της επιστροφής και επανεισδοχής όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ με αποτελεσματικό, ασφαλή και αξιοπρεπή τρόπο. Το ταμείο θα στηρίξει επίσης τα άτομα αυτά ώστε να αρχίσουν να επανεντάσσονται σε χώρες εκτός ΕΕ στις οποίες έχουν επιστρέψει.

Αλληλεγγύη και επιμερισμός των βαρών εντός της ΕΕ

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, οι πόροι αυτοί θα πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και το μοίρασμα της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τις προκλήσεις της μετανάστευσης και του ασύλου, μεταξύ άλλων μέσω της πρακτικής συνεργασίας.

Τo μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων (63,5%) θα πρέπει να διατεθούν σε προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται από κοινού η ΕΕ και τα κράτη μέλη. Η θα διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων, ανάλογα με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρα, τις αιτήσεις ασύλου που λαμβάνονται, τις αποφάσεις επιστροφής που λαμβάνονται και τις πραγματικές επιστροφές που πραγματοποιούνται.

Το υπόλοιπο 36,5% θα τελεί υπό την άμεση διαχείριση της ΕΕ και θα χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων δράσεων, για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, την επανεγκατάσταση και την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους από τρίτες χώρες, καθώς και τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αλληλεγγύης.

Οι διαπραγματευτές διασφάλισαν επίσης ότι θα μπορούσαν να διατεθούν κονδύλια στις τοπικές και περιφερειακές αρχές που εφαρμόζουν μέτρα για τη στήριξη της ένταξης των πολιτών στην κοινότητά τους.

Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να αυξήσουν το ποσό που θα λάβουν οι χώρες της ΕΕ για κάθε επανεγκατεστημένο άτομο (10.000 ευρώ, από τα 7.000 που είχε προτείνει το Συμβούλιο), ενώ το ίδιο ποσό που θα λάβουν για κάθε άτομο που μετεγκαθίσταται από άλλο κράτος μέλος. Αν και την περίοδο 2014-2020 οι χώρες που δεν έλαβαν κονδύλια για την εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, τώρα θα λάβουν 6.000 ευρώ για κάθε άτομο που υποδέχονται στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού (8.000 EUR εάν πρόκειται για ευάλωτο άτομο).

Διαβάστε περισσότερα:

Έρχεται σχέδιο της Κομισιόν για την ίδρυση bad banks

Καραμανλής για Μετρό: Με δύο νέους σταθμούς επεκτείνεται η γραμμή 2Ταμείο Ανάκαμψης: Υποχωρούν Ουγγαρία και Πολωνία μετά το γερμανικό «τελεσίγραφο»