Τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να έχουν πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες, όπως οι συνθήκες COVID-19, ανέδειξε σε ενημερωτικό της βίντεο η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στο video παρέχονται γενικές οδηγίες ορθής χρήσης ασύρματων/ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων, διαχείρισης ύποπτων e-mail/SMS και άλλων σχετικών θεμάτων.