ΕΓΓΡΑΦΟ | Πρόστιμο για τους κάθετους λιμενοβραχίονες στον Πλατανιά. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον λιμενίσκο

ΕΓΓΡΑΦΟ | Πρόστιμο για τους κάθετους λιμενοβραχίονες στον Πλατανιά. Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τον λιμενίσκο

Πρόστιμο ύψους περίπου 60.000 ευρώ επέβαλλε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στο Λιμενικό Ταμείο Χανίων, για τους κάθετους λιμενοβραχίονες στην παραλία του Πλατανιά.

Σύμφωνα με την απόφαση, με το με α.π. 301493/13-09-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Χανίων, ΔΙΠΕΧΩΣΧ Περιφέρειας Κρήτης, με το οποίο ενημερώνει το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, καθώς και την Υπηρεσία μας, για την «Πράξη βεβαίωσης Παράβασης, Εισήγηση Επιβολής κυρώσεων και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) έπειτα από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Λιμενίσκου Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων, έπειτα από το με αριθμ. πρωτ. 2151/379/2023 έγγραφο του Λιμεναρχείου Χανίων», όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«(..) η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε έκτακτο μερικό έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Στην ανατολική πλευρά του λιμενίσκου και προς την Αγία Μαρίνα έχουν κατασκευαστεί κάθετα στην παραλία, κατά διαστήματα, 5-6 πρόβολοι ή λιμενοβραχίονες.Το έργο στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για την ανωτέρω διαπιστωμένη παράβαση σημαντικής σοβαρότητας, η Υπηρεσία εισηγείται διοικητική κύρωση ύψους 59.400 €, κατά του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων και το πλάνο διορθωτικών ενεργειών (ΠΔΕ), όπως προβλέπεται από το άρθρ. 21 του Ν. 4014/2011, παρουσιάζεται στον προσαρτημένο Πίνακα, στον οποίο ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες που η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του τιθέμενου χρονοδιαγράμματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και τις διατάξεις της (8) σχετικής Υ.Α, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας προκύπτει ότι είναι χαμηλό. Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής ‘Εκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Το παρόν, διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, σύμφωνα με την περ. (βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων. Αποστέλλεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Επίσης, διαβιβάζεται στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για την έκδοση της Απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων, και στηναδειοδοτούσα περιβαλλοντικά αρχή της δραστηριότητας».

Μιλώντας στο PARAKRITIKA.GR, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Δημήτρης Βιριράκης, σημείωσε ότι έχει ήδη εγκριθεί η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για το λιμανάκι του Πλατανιά και γίνεται μία προσπάθεια να νομιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα να “παγώσει” και η διαδικασία επιβολής του προστίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γενική Διεύθυνση Λιμένων διάκεινται θετικά στον καθορισμό ορίων εξομοιούμενου χώρου με χερσαία και με θαλάσσια ζώνη στο λιμενίσκο του Πλατανιά.

Η δε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με σχετική απόφασή της έχει εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, καθώς και την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης που θεωρούνται αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του, καθώς είναι εντός περιοχής δικτύου Natura-2000, με φορέα του έργου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων (ΠET:2012425829)».

9Ω70ΟΡ1Θ-0ΓΓ_240425_121647Λήψη