Εγκρίθηκε η «παραχώρηση» μεγάλου αριθμού βλημάτων στην Ουκρανία

Από την επιτροπή εξωτερικών και άμυνας, εγκρίθηκε η «παραχώρηση» μεγάλου αριθμού βλημάτων στην Ουκρανία.