ΕΚΑΒίτες συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τι συζήτησαν