Ο ιστότοπος «ΡΩΓΜΕΣ» http://rogmeshra.blogspot.com/ χώρος ιδεών διαλόγου και δράσης, οργανώνει εκδήλωση-συζήτηση την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 7.00 μμ, στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Ε.Β.Ε.Η., αίθουσα Καστελάκη), Κωροναίου 9, με θέμα:

«Η τοπική αυτοδιοίκηση στα νέα δεδομένα: Συγκλίσεις, διαχείριση, αποτελεσματικότητα»

Εισηγούνται οι:

Μποκέας Μενέλαος: δήμαρχος Μαλεβιζίου

Πασπάτης Γρηγόρης: πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου

Λυγερός Ηλίας: επικεφαλής «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες»

Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί τον πυλώνα εκείνο της οργανωμένης και ευνομούμενης πολιτείας, που βρίσκεται από τη φύση της και με αδιαμεσολάβητο τρόπο πιο κοντά στον πολίτη: Έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα και τα προβλήματά του, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής του. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης αποκτά ως εκ τούτου κομβικό ρόλο αναφορικά με τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πολιτών και του κοινού τους σπιτιού, του δήμου, και σε πιο ευρύ επίπεδο της περιφέρειας.

Οι δήμοι αναλαμβάνουν σήμερα σημαντικούς τομείς διαχείρισης και χάραξης στρατηγικής, που παλαιότερα ανήκαν στο κράτος. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί και ο τομέας της τοπικής ανάπτυξης και αυτό όχι μόνο στο επίπεδο του συμβατικού δρόμου της μεγέθυνσης, αλλά μιας ανάπτυξης που έχουν ανάγκη οι κοινωνίες: με ολοκληρωμένο, αξιοβίωτο χαρακτήρα για το αστικό, περιαστικό και φυσικό περιβάλλον, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους ανθρώπους.

Κάτω από αυτό το πρίσμα η εκδήλωση-συζήτηση θα επικεντρωθεί στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του Κλεισθένη, (νόμος 4555/2018) μετά από τις τελευταίες αλλαγές που προέκυψαν (νόμος 4623/2019) με το επιχείρημα της «κυβερνησιμότητας».

Το κύριο ερώτημα που πλανάται, αντανακλά και μια γενικότερη στάση απέναντι στα ζητήματα του κράτους και της δημόσιας σφαίρας: Ποια μορφή δημοκρατίας και αντιπροσωπευτικότητας διαμορφώνει προωθητική δυναμική για συμμετοχή στα κοινά και στην εξέλιξη των κοινωνιών; Αποτελεί εν τέλει η δημοκρατία τροχοπέδη για την αποτελεσματικότητα; Είναι οι έννοιες δημοκρατία-ισότητα εκλογικού δικαιώματος-αναλογικότητα από τη μία, και αποτελεσματικότητα -ορθολογική οργάνωση-διαφάνεια στη δράση των αρχών των ΟΤΑ (οι οποίες κατοχυρώνονται από το σύνταγμα ως επιμέρους κανόνες λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης), από την άλλη, ανταγωνιστικές και ασυμβίβαστες μεταξύ τους;

Αποτελεί η εκ των υστέρων (μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές) παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας στο νόμο Κλεισθένη, βάση του οποίου διεξήχθησαν οι εκλογές, μια επιλογή που μπορεί να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας και στην ενίσχυση του κύρους τους;