Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Σουκατζίδη του ΕΚΗ, θα πραγματοποιηθεί το απολογιστικό Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα τιμηθούν οι συνδικαλιτές που έχουν φύγει από τη ζωή, Στυλιανός Βασιλάκης , Γεώργιος Μακαρώνας , Κωνσταντίνος Μαματζάκης, Νικόλαος Μανουσάκης, Νικόλαος Νεοκοσμίδης και Γεώργιος Σπυριδάκης, για την προσφορά τους στο Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Επιπροσθέτως θα γίνει εθελοντική λήψη δείγματος προς εξέταση για μυελό των οστών τις ώρες από τις 17:00 έως 19:00.