**Επίσης ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της περιοχής ‘’A1’’ (ALPHA1) του πεδίου βολής Κρήτης - Δείτε τις ανακοινώσεις του ΚΛΧ**

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την εκτέλεση βολών όπλων ευθυτενούς τροχιάς, στο πεδίο βολής Μάλεμε ως κάτωθι:

Στις 20, 22 και 27 Αυγούστου 2019 από τις 09:00 έως 13:30 τοπική ώρα και επιπλέον την 27η Αυγούστου 2019 από 20:00 έως 24:00 τοπική ώρα.

2. Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

3.Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα.

Επίσης το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της περιοχής ‘’A1’’ (ALPHA1) του πεδίου βολής Κρήτης ως κάτωθι :

- Την 01 (έγινε χθες) ,02,05,06,07,08,09,12 και 13 Αυγούστου 2019 από ώρα 05:30 τοπική έως 11:30 τοπική.

Παρακαλούνται οι Πλοίαρχοι - Κυβερνήτες και Ναυτικοί πράκτορες των σκαφών για την αποφυγή διέλευσης από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Προ απόπλου να επικοινωνούν με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων για την ενημέρωσή τους στα τηλ. 28210- 89240 και «108» ή με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία και στο VHF στους διαύλους 12 και 16 καλώντας το Λιμεναρχείο ή το «Πεδίο Βολής Κρήτης».

Οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την τήρηση των διαλαμβανομένων στην παρούσα