Ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πλέον το Νοσοκομείο Λασιθίου σαν σύστημα ενοποιημένων νοσοκομείων, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του νέου νόμου 5027/2023 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Το άρθρο προβλέπει νέα δεδομένα για την Διοίκηση Νοσοκομείων Εθνικού Συστήματος Υγείας Ενιαίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και προχωρεί στην τροποποίηση σχετικής πρόβλεψης, που είχε ψηφιστεί πριν μία δεκαετία και ισχύει μέχρι σήμερα (παρ. 8 άρθρου 2 ν. 4052/2012).

Με βάση τα νέα δεδομένα το πενταμελές μέχρι σήμερα Διοικητικό Συμβούλιο των Νοσοκομείων του Λασιθίου αποκτά επιπλέον έξι μέλη. Μέχρι σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο μετείχαν ο Διοικητής των Διασυνδεδεμένων νοσοκομείων του Λασιθίου, οι αναπληρωτές Διοικητές από τα δύο από τα τρία άλλα νοσοκομεία (Νεάπολης, Σητείας, Ιεράπετρας) ο εκλεγμένος πρόεδρος των ιατρών και ο εκλεγμένος πρόεδρος των εργαζομένων στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία του Λασιθίου.

Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), ως προς τον αριθμό των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των διασυνδεόμενων νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., που λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση και αποτελούν αυτοτελή και ενιαία Ν.Π.Δ.Δ., τροποποιείται το εισαγωγικό εδάφιο ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προστίθενται και νέες προβλέψεις.

Ο νέος νόμος

Σύμφωνα λοιπόν με το νέο νόμο τα συνδεδεμένα νοσοκομεία του Λασιθίου διοικούνται από ενδεκαμελές Δ.Σ. που αποτελείται από: Τον Διοικητή, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. Συνεπώς στην προκειμένη περίπτωση τον Διοικητή Μανόλη Ανδρεαδάκη. Επειδή στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. που είναι το Νοσοκομείο Λασιθίου αποτελείται από πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος θα οριστεί ο Αναπληρωτής Διοικητής της μεγαλύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας. Επίσης, στην περίπτωση που αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) αναπληρωτές διοικητές, τότε ένα (1) μέλος ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και το άλλο μέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής της μικρότερης σε δύναμη κλινών οργανικής μονάδας. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθμό κλινών οργανικής μονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών μονάδων με τρεις (3) Αναπληρωτές Διοικητές.

Η εφαρμογή του στο Λασίθι

Τα παραπάνω πρακτικά σημαίνουν πως θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο οι αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων, Σητείας, Ιεράπετρας και Νεάπολης.

Έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. Έναν (1) εκπρόσωπο του λοιπού, πλην των ιατρών, προσωπικού του νοσοκομείου, ο οποίος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το λοιπό, πλην των ιατρών, προσωπικό των νοσοκομείων. Τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του μεγαλύτερου σε οργανική δύναμη κλινών Νοσοκομείου, στην προκειμένη περίπτωση τον Θεόδωρο Κατάσο, Συντονιστή Διευθυντή της Μαιευτικής Κλινικής του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Αναπληρούμενο από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Γιώργο Μαυρικάκη Διευθυντή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Τον Προϊστάμενο της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας Γιώργο Κασσαπάκη, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Μαρία Βουλγαρέλη Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Έναν (1) περιφερειακό σύμβουλο της οικείας περιφερειακής ενότητας εντός των χωρικών ορίων της οποίας εδρεύει το νοσοκομείο, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη. Έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου ιατρικού συλλόγου της έδρας του νοσοκομείου, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ

Πηγή : Ανατολή