“Ενδιαφέρεται η Περιφέρεια Κρήτης για τον τουρισμό και την επέκταση της περιόδου;”