Θετικά αξιολόγησε το σχέδιο νόμου του Υπουργού Επικρατείας για το επιτελικό κράτος η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων στη διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, επισημαίνοντας, ωστόσο, την αναγκαιότητα για άμεση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται σε αυτό.

Στη παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της Ένωσης των Αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλου υπογράμμισε ότι το σχέδιο νόμου αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο επιτελικής διακυβέρνησης και αλλαγής διοικητικού παραδείγματος, θέση που διαχρονικά και με συνέπεια διατυπώνει σε όλες τις μελέτες και τις παρεμβάσεις της η Ένωση Αποφοίτων. Η ΕΝ.ΑΠ., άλλωστε σταθερά υποστηρίζει ότι το εγχείρημα της διοικητικής μεταρρύθμισης, στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κράτους επιτελικού με στρατηγικές λειτουργίες και ικανού να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, πρέπει να συναντήσει τη συναίνεση και να αντιμετωπίσει το «φόβο για την αλλαγή». Γι’ αυτό, εκτός από όραμα και σταθερή πολιτική βούληση, οποιαδήποτε πρωτοβουλία προϋποθέτει την εμπιστοσύνη στους δημοσίους υπαλλήλους με σκοπό την ενίσχυση «της ιδιοκτησίας των μεταρρυθμίσεων και εντέλει τη λειτουργία τους ως «φορέων αλλαγής».

Ο κ. Κιρμικίρογλου, τόνισε τη σημασία της ρητής και ουσιαστικής διασφάλισης της αρχής της αξιοκρατίας στη στελέχωση της διοίκησης από τις κατώτερες έως τις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας, αποτιμώντας ως σημαντική την πρόβλεψη για παραμονή των Γ.Δ. που κατέλαβαν τις θέσεις τους με αξιοκρατικό τρόπο σύμφωνα τις προβλέψεις του ν. 436916. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής άμεσα, όπου αυτό είναι εφικτό και έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες κατάρτισης των πινάκων υποψηφίων.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΝ.ΑΠ. επεσήμανε την ανάγκη η κεντρική διοίκηση να διαθέτει αποκλειστικά επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό ρόλο και αποστολή, τονίζοντας ότι με το παρόν νομοσχέδιο ιδρύεται το Κέντρο Διακυβέρνησης στην Προεδρία της Κυβέρνησης με καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή και αξιολόγηση της κυβερνητικής πολιτικής. Επίσης, σημείωσε ότι το επόμενο βήμα, και πιο θαρραλέο, είναι η ριζική αναδιάταξη του υπέρμετρου διοικητικού συγκεντρωτισμού στη χώρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το τρίτο σημείο στο οποίο στάθηκε ο κ. Κιρμικίρογλου κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ήταν η ανάγκη για οργάνωση της διοίκησης με γνώμονα την αρχή της αποτελεσματικότητας, ήτοι την ικανότητα επίτευξης των σκοπών σε κάθε υπηρεσία και οργανισμό, σε κάθε μονάδα και θέση εργασίας. Σύμφωνα με την ΕΝ.ΑΠ. μία διοίκηση με στόχους και αποτελέσματα, συνιστά την πεμπτουσία της σύγχρονης οργανωτικής μεθοδολογίας (public management).

Τέλος, επισημάνθηκε η πάγια θέση της ΕΝ.ΑΠ. για τη σημασία ενίσχυσης των αρχών καλής νομοθέτησης, στον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται οι νόμοι και οι διατάξεις, χαράζονται τα προγράμματα και τελικά προσδιορίζονται οι σκοποί της δράσης του κράτους.