Επαναλειτουργία γεώτρησης στην περιοχή Νταούσο

Επαναλειτουργία γεώτρησης στην περιοχή Νταούσο

Την περιοχή Νταούσο επισκέφθηκε σήμερα4/8/2023 ο Δήμαρχος Σητείας κ. Ζερβάκης Γεώργιος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχοκ. Ιωάννη Σκαρβελάκη και τον ανάδοχο της εγκατάστασης νέου ηλεκτρομηχανολογικούεξοπλισμού σε ανενεργή γεώτρηση του Δήμου.

Η συγκεκριμένη γεώτρησηεξυπηρετούσε τις ανάγκες της ΔΕΥΑΣ μέχρι το 2006 οπότε και τέθηκε εκτόςλειτουργίας.

Τα υδρολογικά χαρακτηριστικά τηςσυγκεκριμένης γεώτρησης ,δηλαδή το χαμηλό βάθος των 130m ,η απόδοση των 35κυβικών μέτρων ανά ώρα, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση νέας δεξαμενής,τεκμηριώνουν απόλυτα την ανάγκη επαναλειτουργίας της, προς εξυπηρέτηση μιαςπεριοχής με ιδιαίτερα εκτεταμένη ελαιοκαλλιέργεια.

Εντός των επόμενων ημερών οιωφελούμενοι μπορούν να προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου για τη σύνταξη τωναπαραίτητων δικαιολογητικών και τη σύνδεσή τους στους αγωγούς άρδευσης.