Επέκταση και αναβάθμιση δύο ξενοδοχείων σε Χανιά και Ρέθυμνο