Υπεγράφη σήμερα 30/9/2019 η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Επέκταση του Χ.Υ.Τ.Υ. Χανίων – Γ΄ φάση», από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) κ. Ιωάννη Κουτράκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. κ. Χαράλαμπο Σοφιανό.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκου Καλογερή, του Δημάρχου Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

“Πρόκειται για μία σύμβαση, που αποτελεί σταθμό στη διαχείριση στερεών απορριμμάτων για τη δυτική Κρήτη, καθώς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων από τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α., τηρώντας το πλαίσιο και τις προδιαγραφές της Νομοθεσίας”, τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, προσθέτοντας “προσβλέπουμε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια με την ολοκλήρωση της επέκτασης του νέου κυττάρου θα μπορούμε συνολικά να διαχειριστούμε τα απορρίμματα, ολοκληρώνοντας όλες τις αλλαγές, που έχουν σχεδιαστεί από τη νέα δημοτική αρχή στον τομέα των απορριμμάτων”. Μάλιστα ο κ. Σημανδηράκης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τόσο τη Δ/νση όσο και το απερχόμενο Δ.Σ. της ΔΕΔΙΣΑ, καθώς και την Περιφέρεια Κρήτης για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται στα 4.671.818,25 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και η σχετική πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (κωδικός MIS: 5001353) με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς Πόρους.