Συνεδρίασε σήμερα με τη νέα της σύνθεση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαλεβιζίου, που συγκλήθηκε πρώτη φορά, έπειτα από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, ενώ στη διάρκεια της συνεδρίασης εκλέχθηκε ως αντιπρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γρηγόρης Φασουλάκης.

Η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου:

Μενέλαος Μποκέας, Πρόεδρος

Φασουλάκης Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος

Αλμπαντάκης Μιχαήλ, Μέλος

Πετούσης Γεώργιος, Μέλος

Ρεράκης Γεώργιος, Μέλος

Βαλτζάκης Γεώργιος, Μέλος

Κύρκος Αθανάσιος, Μέλος