Έρευνα για την αποτύπωση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων της Ανατολικής Κρήτης διεξάγει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε συνεργασία με Επιμελητήρια Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς και το Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Στόχοι της έρευνας είναι:

Το ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ανατολικής Κρήτης και τα συμπεράσματα της έρευνας θα συμβάλουν:

Η έρευνα, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Κρήτης, διεξάγεται στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας των ανωτέρω τεσσάρων φορέων, αναδεικνύει τον σημαντικό ρολό των Επιμελητήριων και των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε αναπτυξιακά ζητήματα και αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία μιας ιδιαίτερα παραγωγικής συνεργασίας.

Πηγή : Ανατολή