Έρχονται κι άλλες παραιτήσεις αντί για θέσεις στο Νοσοκομείο Χανίων;