ΗΕκπαιδευτική Αναπτυξιακή Πλοηγός καλείόσες και όσους ασχολούνται με τη χειροτεχνία και τα παραδοσιακά επαγγέλματανα εγγραφούν στο Ευρετήριο ΧειροτεχνώνΚρήτης που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιοτου έργου “Ανάδειξη, Διάσωση, Ανάπτυξη,Προώθηση της χειροτεχνικήςμικροεπιχειρηματικής δραστηριότηταςστην Κρήτη”.

ΤοΈργο υλοποιείται με χρηματοδότηση απότην Περιφέρεια Κρήτης και στοχεύει στη χαρτογράφηση και τη στήριξη ανθρώπωνπου ασχολούνται επαγγελματικά ήερασιτεχνικά με λαϊκές χειρωνακτικέςτέχνες. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιεςαπό αυτές:

• μουσικήοργανοποιία

• κεραμική- αγγειοπλαστική

• υφαντική- κεντητική - πλεκτική

• καλαθο-ψαθοπλεκτική

• τέχνητου κομπολογιού

• ξυλογλυπτική

• στιβανοποιία

• κουδουνοποιία

• μαχαιροποιία

• δημιουργίαπαραδοσιακών φορεσιών

• φυσητόγυαλί

• δημιουργίακοσμημάτων κ.α.

Ηεγγραφή στο Ευρετήριο είναι δωρεάν όπωςόλες οι δράσεις και επιμορφώσεις πουοργανώνονται στο πλαίσιο του Έργου.

Γιαπερισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοιμπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.CreteAndCrafts.gr (επιλογήστο μενού: Χειροτέχνες Κρήτης -> Εγγραφήστο Ευρετήριο) ή να καλούν στο τηλέφωνο2810-792.119 (εσωτ. 38) (καθημερινά 10.00 – 14.00).