Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ιερείς, τον δήμαρχο Σητείας Κο Γιώργο Ζερβάκη και τη σύζυγό του, τους συναδέλφους μας,
τους συγγενείς, τους φίλους και τους γνωστούς μας, που παραβρέθηκαν στην κηδεία του πατέρα μας και μας συμπαραστάθηκαν στη δύσκολη αυτή στιγμή.
Οικογένεια Ξυπόλιτου Νεκτάριου
Ξυπόλιτος Ηλίας