Στην περιοχή βυζά βρίσκεται η Πυροσβεστικη Ερυθρός Σταυρός Εδεακ

ΦΩΤΟ :ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

Πηγή : Style 100Fm