ΦΩΤΟ | Κόντεψε να τον σκοτώσει, επειδή ζήτησε… το μισθό του!