ΦΩΤΟ | Παρ’ ολίγο ατύχημα με κολυμβητή στην Αγ. Κυριακή