Ποιες συζητήσεις γίνονται στο παρασκήνιο, ο ρόλος του «Ηρακλή ΙΙ» και γιατί το hive – down ζημιώνει το Δημόσιο

«Ο αναβαλλόμενος φόρος δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία. Υφίσταται εξίσου σε χώρες, όπως Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία. Με μία, όμως, ουσιώδη διαφορά: η ενεργοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου σε περίπτωση ζημίας δεν είναι αυτόματη, όπως στην χώρα μας, ενώ αμφότερες έθεσαν σε ισχύ την επίμαχη νομοθεσία, έχοντας προηγουμένως ‘καθαρίσει’ από τα ‘κόκκινα’ δάνεια». Αυτό σημειώνουν στο newmoney πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζιτών για τις αλλαγές που θα μπορούσαν να «περάσουν» στον Νόμο, κατόπιν συνεννόησης και με τους θεσμούς.

«Κύριο μέλημα είναι να δοθεί η απαιτούμενη ευελιξία, ώστε στην επόμενη διετία, η οποία αναμένεται να είναι και η πιο δύσκολη, ως απόρροια της πανδημίας, ο αναβαλλόμενος φόρος να μην ‘χτυπήσει’ άμεσα στα κεφάλαια των τραπεζών», προσθέτουν χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κεφάλαια DTC των τραπεζών έχουν ως εξής:

Πέραν, λοιπόν, των λύσεων, οι οποίες προβλέπουν αφενός, την δυνατότητα του Δημοσίου να μεταβιβάζει σε ιδιώτες το δικαίωμα συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας και αφετέρου, την αντικατάσταση των κεφαλαίων του αναβαλλόμενου φόρου με swap κρατικών ομολόγων, κυβέρνηση και τραπεζίτες – από κοινού με συμβουλευτικές εταιρείες – αναζητούν κι άλλες παρεμβάσεις εν όψει και του «Ηρακλή ΙΙ».

«Τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει τον εταιρικό μετασχηματισμό τους, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το πρώτο σκέλος των τιτλοποιήσεων. Αυτή η δυνατότητα, ωστόσο, δεν μπορεί να ισχύσει και για τον ‘Ηρακλή ΙΙ’. Δεδομένου, λοιπόν, ότι όλες έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν, τότε πρέπει να δουν πως θα διαχειριστούν τις ζημίες», εξηγούν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ο εταιρικός μετασχηματισμός ή αλλιώς hive – down συνδέεται άμεσα με τη μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Συγκεκριμένα, αποτελεί ένα εργαλείο αποφυγής ενεργοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC). Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4465/2017 σε περίπτωση που ένα πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιήσει ζημίες κατά τη λογιστική χρήση ενός έτους οφείλει να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου, η οποία να αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Επομένως, το Δημόσιο λαμβάνει αποζημίωση υπό τη μορφή νέων μετοχών, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο, σε βάρος φυσικά των ιδιωτών μετόχων (dilution), το ποσοστό συμμετοχής του στο πιστωτικό ίδρυμα», σημειώνει στην Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και συνεχίζει: «Ο εταιρικός μετασχηματισμός διευκολύνει, επομένως, τη διαδικασία της τιτλοποίησης των δανείων χωρίς να δημιουργείται μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης της τράπεζας, εφόσον φυσικά προκύπτουν πρόσθετες ζημίες λόγω των συναλλαγών της τιτλοποίησης».

Ταυτόχρονα, επιδεινώνεται θεαματικά το ποσοστό συμμετοχής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στο ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω κεφάλαια δεν έχουν καταβληθεί, εντούτοις υπάρχει η αμετάκλητη δέσμευση του Ελληνικού Δημοσίου να τα καταβάλει άμεσα ή έμμεσα (με τη μη καταβολή φόρου από τα πιστωτικά ιδρύματα) και χωρίς το Δημόσιο να λαμβάνει κάποια αμοιβή.

«Τέλος, αξίζει αναφοράς ότι το Δημόσιο σε περίπτωση καταγραφής ζημιών και ενεργοποίησης της νομοθεσίας για την αναβαλλόμενη φορολογία, κατόπιν της ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού δεν λαμβάνει μετοχές της HoldCom, ήτοι της εισηγμένης στο χρηματιστήριο, αλλά της ‘Νέας Τράπεζας’. Αποτέλεσμα είναι να αποζημιώνεται το Δημόσιο με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα αναντίστοιχο με το ποσό καταβολής του, δεδομένου ότι ο μηχανισμός μετατροπής προβλέπει ως βάση υπολογισμού την εσωτερική τιμή της μετοχής της ‘Νέας Τράπεζας’ και όχι την τρέχουσα τιμή της HoldCom στο χρηματιστήριο», καταλήγει η ΤτΕ.

Διαβάστε ακόμη:

«Πράσινο φως» από την ΕΕ για «κούρεμα» κατά 50% στα δάνεια της Επιστρεπτέας 1-3

Αντόνιο Περκάσι: Ποιο είναι το νέο αφεντικό της ΝΙΚΕ στην Ελλάδα που ψάχνει ήδη προσωπικό (pics)

Τα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη για τον ΟΛΘ