«Ξινή» βγήκε η… ιδέα γνωστού επιχειρηματία να τοποθετήσει παρανόμως κάμερες έξω από το σπίτι του για να παρακολουθεί τα πάντα.

Και αυτό καθώς η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του επέβαλε πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ, κρίνοντας ότι προέβη σε παράνομη επεξεργασία δεδομένων μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης που είχε εγκατεστημένο σε κατοικία του σε νησί των Κυκλάδων.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία τριών γειτόνων, οι οποίο τον κατήγγειλαν ότι με την βοήθεια μιας ιδιωτικής εταιρείας είχε τοποθετημένες παράνομα στην κατοικία του παρακολουθούσαν επί 24ώρου τις ιδιοκτησίες τους καθώς και τον δρόμου προς την ιδιοκτησία τους.

Η πρώτη κάμερα είναι τοποθετημένη στην πύλη ιδιοκτησίας του καταγγελλόμενου και λαμβάνει παρανόμως εικόνα από παράπλευρη οδό.

Η δεύτερη κάμερα τοποθετήθηκε στην νοτιοδυτική γωνιά του ακινήτου ιδιοκτησίας του καταγγελλόμενου στη στέγη με δυνατότητα στρέψης και εστίασης και λαμβάνει παρανόμως εικόνα από την ιδιοκτησία τους.

Μάλιστα οι καταγγέλλοντες γείτονες προς επίρρωσιν των ισχυρισμών τους ενώπιον της Αρχής ανάμεσα στις φωτογραφίες που προσκόμισαν (11 στο σύνολο τους) υπήρχαν και φωτογραφίες οι οποίες είχαν ληφθεί από τις επίμαχες κάμερες του καταγγελλόμενου και τις οποίες εξασφάλισαν όταν στο πλαίσιο αντιδικίας που είχαν με τον επιχειρηματία τις είχε προσκομίσει ο ίδιος ενώπιον αρμόδιας αρχής.

Κατά συνέπεια οι κατά αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των τριών πρώτων καταγγελλόντων καθώς και των εργαζομένων της εκ των καταγγελόντων εταιρείας της οποίας ο πρώτος εκ των καταγγελλόντων αποτελεί νόμιμο εκπρόσωπο. Οι εν λόγω κάμερες και οι καταγραφές τους έχουν σκοπό να χρησιμοποιηθούν παρανόμως από τον καταγγελλόμενο επιχειρηματία στο πλαίσιο αντιδικίας του με τους καταγγέλλοντες, την οποία αναιτίως και με μη σύννομα κίνητρα έχει προκαλέσει προκειμένου να προκαλέσει στους καταγγέλλοντες οικονομική και ηθική ζημία.

Δεν απέδειξε τη νομιμότητα

Όπως αναφέρει το dikastiko.gr, στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή έκρινε ότι ο καταγγελλόμενος παρά την υποχρέωση λογοδοσίας που τον βαρύνει και απορρέει από άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ απέτυχε να αποδείξει τη νομιμότητα της εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, καθώς δεν παρουσίασε, ούτε έθεσε υπόψη της Αρχής έγγραφη τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, προ της εγκατάστασης των καμερών, προς τους κανόνες και αρχές που απορρέουν από τα σχετικά άρθρα του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 1/2011 Οδηγία της Αρχής.

Επίσης ο καταγγελόμενος δεν προσκόμισε, αν και ζητήθηκε ρητά από την Αρχή κατά την ακροαματική διαδικασία, παραστατικά (π.χ. τιμολόγια αγοράς των καμερών, αποδείξεις) ή άλλα έγγραφα (π.χ. υπεύθυνες δηλώσεις εκείνου που εγκατέστησε τις κάμερες) από τα οποία να αποδεικνύεται ο χρόνος αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος, επιπλέον δε απέφυγε τόσο κατά την ακρόαση όσο και στα υπομνήματά του να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος, που θα αποτελούσε σημαντικό στοιχείο για την κρίση του ζητήματος εάν ο σκοπός επεξεργασίας αφορούσε την προστασία της ιδιοκτησίας του, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ο επιχειρηματίας φοβούμενος την εγκληματικότητα που επικρατεί στο νησί, τοποθέτησε κάμερες στην οικία του για την ασφάλεια της ιδιοκτησίας του για τους παρακάτω λόγους: τυγχάνει να είναι ένας από τους μεγαλύτερους… στην Ελλάδα γνωστός για την επιχειρηματική του δράση και την οικονομική του ευμάρεια, η οικία του βρίσκεται εκτός σχεδίου σε ερημική τοποθεσία, η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια ιδίως από τους παράνομους, χωρίς «χαρτιά» διαμένοντες και οι καταγγέλλοντες απασχολούσαν δεκάδες παράνομους εργαζόμενους για την ανέγερση παράνομου οικοδομήματος.

Στην ανοικτή ομάδα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης facebook με … μέλη … αναρτώνται φωτογραφίες από τις κάμερες ασφαλείας των κατοίκων της Φ που βλέπουν τους δημόσιους δρόμους με τους διαρρήκτες των κατοικιών τους. Αυτή είναι η καθημερινότητα στη Φ, ακόμα και το χειμώνα και η τοποθέτηση καμερών είναι το μόνο μέσο που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι καθώς κάθε άλλη προστασία (πχ με συναγερμό), έχει αποδειχθεί ανεπαρκής.

Η ταυτότητα και τα λοιπά χαρακτηριστικά

Στην υπ αριθμ 30/2020 απόφαση της Αρχής αποφαίνεται ότι:

– Η λήψη ή και καταγραφή της εικόνας ενός ατόμου από π.χ. μεγάλο ύψος ή μακρινή απόσταση ή με καλυμμένα χαρακτηριστικά (π.χ. κρανιοφόρος) που καθιστά αδύνατη την αναγνώριση των φυσικών χαρακτηριστικών του προσώπου ενός υποκειμένου των δεδομένων δεν συνεπάγεται άνευ ετέρου την αδυναμία ταυτοποίησής του, καθώς δύναται εν τέλει να επιτευχθεί από λοιπές πληροφορίες, όπως π.χ. τα εμφανισιακά χαρακτηριστικά (ύψος, σωματοδομή, χρώμα και είδος ενδυμάτων και υποδημάτων) σε συνδυασμό με επιπλέον πληροφορίες (π.χ. επιβίβασή του σε μηχανοκίνητο όχημα, επισήμανση ή καταγραφή της πορείας και του τελικού προορισμού του).

– Από την επεξεργασία και τον συνδυασμό επεξεργασιών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγεί στην δημιουργία προφίλ του φυσικού προσώπου, το οποίο θα αφορά είτε περιστασιακά, είτε σε μόνιμη βάση τις συνήθειες, τους τόπους μόνιμης ή προσωρινής διαμονής, τις καθημερινές και άλλες μετακινήσεις, τις ασκούμενες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και τα κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία συχνάζει. Ειδικότερα, στην περίπτωση λήψης και καταγραφής με σύστημα βιντεοεπιτήρησης εγκατεστημένο σε οικία της εικόνας των προσώπων που ευρίσκονται ή διακινούνται, έστω και περιστασιακά, σε άλλη ιδιοκτησία είναι δυνατή η δημιουργία ενός αρχείου-ημερολογίου με τις συνήθεις ώρες προσέλευσης-αποχώρησης και τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ιδιοκτησία αυτή.

– Η εικόνα ενός ατόμου η οποία συλλέγεται δια της χρήσης συστήματος βιντεοεπιτήρησης συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, στον βαθμό που παρέχεται η δυνατότητα ταυτοποιήσεως του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου άμεσα ή έμμεσα κατά τα προεκτεθέντα, ενώ η καταγραφή της εικόνας η οποία αποθηκεύεται και διατηρείται σε μηχανισμό βιντεοσκοπήσεως συνεχούς ροής, όπως π.χ. σε σκληρό δίσκο του συστήματος συνιστά αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων.