ΑΡΘΡΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

«Γραμμή Αἵματος»

φωτό
Δῶρος,ὁ υἱός τοῦ Ἕλληνος κι᾿ ἐγγονός τοῦ Δευκαλίωνος ( περί Δευκαλίωνος πού ἦρθε ἀπό τήν Σκυθία ἤ τήν Αἴγυπτο -τό πολύ,πολύ πιθανώτερον,γιά νά μήν πῶ βέβαιον-,ἔχουμε γράψει ἐδῶ καί ἐδῶ :

Τί ἔγραφε ὁ Σταγειρίτης γιά τόν Δευκαλίωνα ;« Τόν ἀναφέρουν ὡς Σκύθη ἤ Αἰγύπτιον..Ὁ δέ Δευκαλίων τοῦ Προμηθέως καί τῆς Κλυμένης,θυγατρός τοῦ Ἄτλαντος,ἦτο Ἕλλην καί κατά πολλά φαινόμενα ἐκ τῆς Πελοποννήσου.Ἐπειδή,ὡς εἴρηται, ἐκεῖ κατέφυγον ὁ Προμηθεύς καί Ἄτλας μετά τήν Τιτανομαχία  ..». Καί ἀφοῦ ἦταν Ἕλλην, γιατί ἔστειλε τά βλαστάρια του σέ κάθε γωνιά τῆς ἑλλαδικῆς καί θέριζαν τούς Πελασγούς καί τούς ἔκλεβαν τά βασίλεια; Γιατί δέν κάθονταν στά αὐγά τους καί στήν δική τους περιοχή; Ποιά περιοχή,θά μοῦ πῇς,ἔλα ντέ  )

Αὐτός ὁ Δῶρος,τό ἐγγόνι τοῦ Δευκαλίωνος,ἔκανε ἕνα υἱό,τόν Τέκταμο ἤ Τέκταφο,ὁ ὁποῖος πῆρε μαζύ του μέρος Δωριέων,Ἀχαιῶν καί  Πελασγῶν καί μετανάστευσε στήν Κρήτη. Συνέχιζε δῆλα δή καί αὐτός τήν παράδοσιν τῆς οἰκογενείας μέ τήν πανσπερμία καί τήν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας,ἐννοεῖται.

Ἐκεῖ στήν Κρήτη παντρεύεται τήν κόρη τοῦ βασιλέως Κρηθέως,τήν Μύρινα.Ὁ Κρηθεύς ἦταν α΄ἑξάδελφός τοῦ Τεκτάμου, ἀφοῦ ὁ πατήρ του Αἴολος καί ὁ Δῶρος ἦσαν ἀδέλφια.Κατά συνέπεια ἡ Μύρινα ἦταν ἀνηψιά του !

 Νά σᾶς θυμίσω ποιός ἄλλος παντρεύτηκε τήν ἀνηψιά του; Ὁ Κρηθεύς. Ὁ πεθερός τοῦ Τεκτάμου,πού παντρεύτηκε τήν ἀνηψιά του,τήν κόρη τοῦ ἀδελφοῦ του Σαλμωνέως,ἐπίσης ἀδελφοῦ τοῦ Δώρου καί α΄ἑξαδέλφια μέ τόν Τέκταμον!  Ὁ Τέκταμος καί ὁ Κρηθεύς,λοιπόν,εἶχαν συγγενική σχέσιν ὡς α΄ἑξαδέλφια (ἄρα καί ἡ γυναῖκα τοῦ Κρηθέως,Τυρώ, ἦταν ἀνηψιά τοῦ Τεκτάμου),ἀλλά καί ὡς γαμβρός καί πεθερός ! Ὡραῖα πράγματα...! Γραμμή αἵματος,εἴπαμε...

Ἀπό τόν γάμο αὐτό γεννήθηκε ὁ Ἀστέριος πού,φυσικά (καί ἐννοεῖται ),ἔγινε βασιλεύς στήν Κρήτη. Ἐπί βασιλείας τοῦ Ἀστερίου, συνέβη καί ἡ ἁρπαγή τῆς Εὐρώπης,ἀπό τόν Δία. Ποίου κόρη ἦταν ἡ Εὐρώπη ; Τοῦ Ἀγήνορα καί τῆς Τηλέφασσας. Τοῦ Ἀγήνορα, πού ἦταν υἱός τοῦ Ποσειδῶνα καί τῆς Λιβύης καί  ἐγγονός τοῦ Ἐπάφου πού ἦταν υἱός τῆς ἀργείτισσας Ἰοῦς καί τοῦ Διός ( καί πάλι ! ).Τῆς ...ἱερῆς ἀγελάδος,Ἰοῦς,πού ἀπό τό Ἄργος κατέληξε στήν Αἴγυπτο καί φυσικά ἔφτιαξε τήν βασιλική γενιά,καί ἐκεῖ,ἐννοεῖται...

φωτό
Καί ποίου κόρη ἦταν ἡ μαμά τῆς Εὐρώπης,Τηλέφασσα; Τοῦ Νείλου.Καί ποιός ἦταν ὁ Νεῖλος; Ποτάμιος Θεός,πατέρας τῶν Ναϊάδων.Ἡ δέ κόρη του Μέμφις ἦταν παντρεμένη μέ τόν γιόκα τῆς Ἰοῦς,Ἔπαφον.Δῆλα δή,ὁ Ἀγήνωρ,ὡς ἐγγονός τοῦ Ἐπάφου,εἶχε γιαγιά τήν Μέμφιδα ἡ ὁποία εἶχε ἀδελφή τήν Τηλέφασσα.Συνεπῶς,ὁ Ἀγήνωρ,φέρεται νά παντρεύεται τήν ἀδελφή τῆς γιαγιᾶς του ;; Κάτι σάν τόν Μακρόν καί τήν Μπριγκίτ ; Μάλιστα...

Ἄν εἶναι γιά τήν γραμμή αἵματος,κομμάτια νά γίνῃ τό χάσμα τῶν γενεῶν...!

Ἄλλα ἀδέλφια τῆς Εὐρώπης ἦταν ὁ Κάδμος (τῆς ...Θῆβας),ὁ Κίλικας καί ὁ Θάσος.Δέν χρειάζεται νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ μέν Κίλικας ἔγινε ὁ «νονός» τῆς Κιλικίας,ὁ δέ Θάσος τῆς νήσου Θάσου,ἔτσι; Εὐνόητα...

Καί ἀφοῦ ἅρπαξε τήν ὅμορφη Φοίνισσα,ὁ Δίας,βούτηξε στήν θάλασσα καί βούρ γιά τήν Κρήτη.Καί ἐκεῖ,ἀφοῦ τῆς ἐφανερώθη ἐν ὅλη τῇ μεγαλοπρεπείᾳ του,τήν ...γονιμοποίησε δεόντως !
Μέ τήν Εὐρώπη ὁ Δίας ἀποκτᾷ τρία βλαστάρια : τόν Μίνωα,τόν Ῥαδάμανθυ καί τόν Σαρπηδῶνα. Τῆς κάνει καί τρία δωράκια (ἀποχαιρετηστήρια),τόν γνωστό Τάλω ( μηχανικός γίγας/προστάτης τῆς Κρήτης,τῆς Εὐρώπης καί τῶν υἱῶν του ),ἕνα σκύλο καί ἕνα ὅπλο,ἀμφότερα έπιτυχῆ,πάντα,στόν στόχο τους ! Πρίν φύγει ὅμως τήν ἀπεκατέστησε καί μέ νόμιμον σύζυγο,τόν Ἀστερίωνα,τόν ἐγγονό τοῦ Δώρου,δισεγγονό τοῦ Δευκαλίωνος. Καἰ μ᾿αὐτό τόν τρόπον,ὁ Μίνως καί τά ἀδέλφια του μπῆκαν στήν γραμμή αἵματος τοῦ Δευκαλίωνος καί τοῦ Ἕλληνος !

Τοῦ Δευκαλίωνος τοῦ υἱοῦ Προμηθέως κι᾿ἐγγονοῦ τοῦ Τιτάνος Ἰαπετοῦ :

« ...Ὁ δέ Δευκαλίων τοῦ Προμηθέως καί τῆς Κλυμένης,θυγατρός τοῦ Ἄτλαντος,ἦτο Ἕλλην καί κατά πολλά φαινόμενα ἐκ τῆς Πελοποννήσου.Ἐπειδή,ὡς εἴρηται, ἐκεῖ κατέφυγον ὁ Προμηθεύς καί Ἄτλας μετά τήν Τιτανομαχία  ..»

Γράφει ὁ Σταγειρίτης περί τῆς καταγωγῆς τοῦ Δευκαλίωνος. Ὁ μπαμπᾶς τοῦ Δευκαλίωνος καί ὁ Ἄτλας,τῆς Ἀτλαντίδος,γύρισαν στήν Πελοπόννησον,μετά τήν Τιτανομαχία. Στήν Πελοπόννησον...

Τον Ιαπετό αναφέρουν, ήδη, ο Όμηρος και ο Ησίοδος ως κυβερνήτη των Τιτάνων και του κόσμου πριν την επικράτηση του Δία και ότι ακόμη, σε ορισμένες περιοχές τον αναγνώριζαν ως «δημιουργό» των ανθρώπων, ακόμη και μετά την επικράτηση του Δία, όπως στη Κνωσό, στην Αρκαδία, Κιλικία και αλλού. Ιδιαίτερα ως σύζυγος της Ασίας, θεωρούνταν ως γενάρχης των λαών της Ευρώπης και της Βορειοδυτικής Ασίας...(ἐδῶ)

« Ὁ Ἰαπετός,λέγουσιν,κατοίκησεν εἰς τήν Θεσσαλίαν...Οἱ Ἕλληνες ὅμως ἐνόμιζον,ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἦτον ὁ πρῶτος τῆς Ἑλλάδος,καί ὁ Ἀρχαιότατος,ἐξ οὗ κατάγεται τό Ἑλληνικόν γένος,ἐπειδή δέν ἐγνώριζον ἄλλον ἀρχαιότερον αὐτοῦ,οὔτε κατά παράδοσιν,οὔτε καθ᾿ἱστορίαν...» ( Ὠγυγία,τόμος Α΄,κεφάλαιον ΚΓ΄  περί τοῦ Ἰαπετοῦ )
   

φωτό
Τά καθέκαστα μέ τόν υἱό τοῦ Ἰαπετοῦ,Προμηθέα καί τήν κλοπή τοῦ «οὐρανίου πυρός»,μέ τήν βοήθεια τῆς Ἀθηνᾶς,τά γνωρίζουμε,ἐν πολλοῖς. Νά σημειώσουμε μόνον πώς ὁ Προμηθεύς λέγεται ὅτι ἔπλασε τόν πρῶτο ἄνθρωπο μέ ὕδωρ καί γῆν,Πηλόν. Ὅταν εἶδε ἡ Ἀθηνᾶ τό πλάσμα αὐτό κατενθουσιάσθηκε. Τότε ἦταν πού πρότεινε στόν Προμηθέα νά τόν βοηθήσῃ νά λάβῃ τό «οὐράνιο πῦρ» ὥστε τό πλᾶσμα του νά ἔχει ζωή...

«Κατ᾿ἄλλους δέ,ἔπλασε τόν ἄνθρωπον συμβουλευόμενος ὑπό τῆς Ἀθηνᾶς,καί μάλιστα συνήργει καί αὐτή εἰς τήν ἐργασίαν...» ( Ὠγυγία,τόμος Α΄,κεφάλαιον ΚΓ΄  περί τοῦ Προμηθέως )

Ἡ Ἀθηνᾶ καί ὁ Προμηθεύς πειραματίζονταν στά ἐργαστήρια γιά τήν δημιουργία ἀνθρώπου; Ἡ Ἀθηνᾶ πού στό πρῶτο της ἐγχείρημα κατάφερε νά κατασκευάσῃ τούς φιδόμορφους Κεκροπίδες,τώρα μέ τόν Προμηθέα φαίνεται κάτι νά ἐπιτυγχάνουν...

Τά λοιπά,μέ τήν τιμωρία ἐκ τοῦ Διός,γνωστά. Οἱ θεοί,ἀπό τήν ἄλλη,διά τοῦ Ἡφαίστου (ἐπίσημα ἐργαστήρια...),συνέβαλαν στήν πλᾶσιν τῆς γυναικός  ( Πανδῶρα). Ἐπίσης γνωστά τά περί Πανδῶρας καί ὅ,τι ἐπέφερε στό ἀνθρώπινο εἶδος (πολλά κακά καί ἕνα μεγάλο καλό. Τήν δυνατότητα τῆς δημιουργίας ζωῆς,διά τῆς γεννήσεως,ὥστε νά ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα μέσῳ αὐτῶν τῶν ζωῶν,νά καταπολεμηθοῦν τά κακά. Ἀέναος πάλη,ἀέναος κῦκλος...)

«...Πανοῦργε Προμηθεῦ,μέ ἐξηπάτησας καί ἔκλεψες τό πῦρ,ἐπειδή ἐπιθυμεῖτε πῦρ νά καύσῃς τήν Γῆν,λοιπόν,ἐγώ νά σοί δώσω πῦρ,οὐχί τοιοῦτον ὠφέλιμον,ἀλλά ἄλλον ὁλέθριον εἰς ἐσέ καί τούς ἀπογόνους σου. Ἔπειτα ἐκέλευσε νά πλάσῃ ὁ Ἥφαιστος μίαν γυναῖκα ὡραῖαν ἐκ τοῦ Πηλοῦ,ἐπειδή δέν ἦταν πρότερον γυναῖκες. Ἔπειτα ἔδωκαν αὐτῆς ὅλοι οἱ Θεοί δῶρα πολύτιμα. Ἡ μέν Ἀφροδίτη κάλλος,ἡ δέ Ἀθηνᾶ ἐδίδαξεν αὐτήν τά γυναικεῖα ἔργα,αἱ δέ Χάριτες ἔδωκαν αὐτῇ ὅρμους,αἱ Ὧραι ἄνθη,ὁ δέ Ἐρμῆς ἐδίδαξεν αὐτήν λόγους στωμύλους,πολυλογίαν,τό ψεῦδος,ἦθος ἀπατηλόν καί πανοῦργον. Συνάξας δέ καί τά κακά ὅλα καί κατακλείσας αὐτά εἰς ἕν κιβώτιον ἔδωκεν αὐτῇ καί τό κιβώτιον. Ἔπειτα ἐκέλευσε νά φέρῃ αὐτήν ὁ Ἐρμῆς εἰς τόν Ἐπιμηθέα...Ἀλλά εὐθύς ἐξώρμησαν ὅλα τά κακά ὡς χείμαρος.Βλέπουσα ἡ Πανδῶρα ταῦτα ἔκλεισε αὐτό πάλιν,ἀνωφελῶς,ὅμως ἐπειδή ἐξῆλθον ὅλα καί μόνον ἡ Ἐλπίς ἔμεινε εἰς τόν πάτον...Τά δέ λοιπά κακά διεσκορπίσθησαν  πανταχοῦ καί ἔκτοτε ἄρχισαν οἱ νόσοι,τό γῆρας καί πάντα τά λοιπά.Πρότερον δέ ἔζων οἱ ἄνθρωποι ἐν ἡσυχίᾳ καί εὐδαιμονίᾳ ,ἔχοντες ὅλοι ἐπίσης ὅλα τά καλά...»( Ὠγυγία,τόμος Α΄,κεφάλαιον ΚΓ΄  περί τῆς Πανδώρας )


Συνεχίζεται...


Ἡ Πελασγική


sxolianews