Από την ΑΜΑΚ (Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης) εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων» που, παρά τις «σημαντικές καινοτομίες», όπως διατείνεται ο Υπουργός Υποδομών, δεν διασφαλίζει ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στα δημόσια έργα.

Μερικά βασικά σημεία του νομοσχεδίου ως προς τις δημόσιες συμβάσεις:

Παράλληλα το νομοσχέδιο αυτό μετατρέπει το ΤΕΕ από Τεχνικό Σύμβουλο, σε φορέα εκπόνησης πάσης φύσεως μελετών και έργων, που ανταγωνίζεται τα μέλη του!

Επιπλέον, με το άρθρο 219 του νομοσχεδίου διαμορφώνεται πλαίσιο για την προώθηση «ήπιων αναπτυξιακών έργων δημοσίου ενδιαφέροντος» σε «υποπεριοχές» εντός προστατευόμενων περιοχών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η περιοχή Natura 2000.

Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη καταδικαστική για τη χώρα μας απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση C-849/2019), το οποίο έκρινε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να θεσμοθετήσει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα διατήρησης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου 4412/16, παρά τα διακηρυσσόμενα από την κυβέρνηση:

Τέλος, ο σχεδιασμός των δημοσίων έργων θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με το φυσικό περιβάλλον και κυρίως με τις προστατευόμενες περιοχές. Η μεγάλη υγειονομική κρίση που διανύουμε ανέδειξε έντονα την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση που του διασφαλίζει σωματική και ψυχική υγεία.