“Η απόσυρση των καταθέσεων χρεοκοπεί τις τράπεζες”