Στόχος η επιτάχυνση του μετασχηματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας

Την επέκταση της στρατηγικής της συμμαχίας με την Procter & Gamble (P&G) ανακοίνωσε η EY παγκοσμίως, για την παροχή επιχειρησιακών δυνατοτήτων και λύσεων σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των πρωτοφανών προκλήσεων και της διαταραχής της αγοράς που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19.

Αναπτύσσοντας την ήδη υπάρχουσα συμμαχία μεταξύ της EY και της P&G, η ενίσχυσή της επεκτείνει το πεδίο της σημερινής σχέσης μεταξύ των δύο οργανισμών, σε όλες τις λειτουργίες της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής, του προγραμματισμού, της αποθήκευσης, της εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και της μεταφοράς και διανομής, με στόχο την επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και τη μείωση των κινδύνων.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνει:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συστηματική αυτή προσέγγιση, βοηθά τις επιχειρήσεις να εξελιχθούν ολιστικά, καταργώντας τα διαδικαστικά στεγανά, μειώνοντας τους απαιτούμενους πόρους, και ενισχύοντας, παράλληλα, την αποδοτικότητα.

Επιτρέπει την ευθυγράμμιση πολλαπλών τμημάτων της επιχείρησης – όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, το οικονομικό τμήμα, οι πωλήσεις και η εμπορική διεύθυνση – με κοινούς στόχους που αφορούν τον μετασχηματισμό. Η ευθυγράμμιση αυτή, επιτρέπει, επίσης, την ενισχυμένη αλληλεπίδραση με τους πελάτες και τους προμηθευτές, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.