Αυτό το σύστημα παρακολούθησης έχει επεκταθεί δραματικά το 2020 καθώς ένα παρόμοιο σύστημα “Smart City” σχεδιάζεται σήμερα για τους πολίτες των ΗΠΑ.

Οι μαθητές στην Κίνα αναγκάζονται να φορούν κορδέλες που καταγράφουν τα ηλεκτρικά τους εγκεφαλικά σήματα ενώ ο μεγαλύτερος κατασκευαστής smartphone της Κίνας εργάζεται σε μια A.I. που μπορεί να διαβάσει ανθρώπινες σκέψεις και συναισθήματα.

Μην πουλάς την ψυχή σου στο μηχάνημα.