Προς καθολική μείωση σε όλες τις κατηγορίες των ομολόγων προκειμένου να βοηθήσουν και τις τιτλοποιήσεις των τραπεζών για τον Ηρακλή

Την οριζόντια μείωση του φόρου 15% που επιβάλλεται στα ομόλογα μελετά η κυβέρνηση για όλες τις κατηγορίες των ομολόγων.

Το θέμα ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία του υφυπουργού αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργου Ζαββού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι τιτλοποιήσεις των τραπεζών, που θα γίνουν στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής.

Μείωση της φορολογίας αποκλειστικά για τα ομόλογα του Ηρακλή δεν ήταν δυνατή και έτσι έρχεται στο τραπέζι το σενάριο της οριζόντιας μείωσης για όλες τις κατηγορίες των ομολόγων.

Η μείωση του φόρου στα ομόλογα σχεδιάζεται από την κυβέρνηση να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανταγωνιστική προς άλλες χώρες, όπως π.χ το Λουξεμβούργο.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου προβλέπει τις σχετικές διατάξεις να ενταχθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, η συζήτηση του οποίου ξεκινάει αύριο στη Βουλή.

Από τη στιγμή που θα είναι καθολική η μείωση στη φορολόγηση των ομολόγων δεν δημιουργείται θέμα κρατικής ενίσχυσης όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση που ίσχυε η ειδική φορολογική μεταχείριση μόνο για τα ομόλογα του Ηρακλή. Για το ζήτημα της μείωσης του φόρου στα ομόλογα η κυβέρνηση προτίθεται να το συζητήσει και με τους θεσμούς όσον αφορά την πλευρά της δημοσιονομικής επίπτωσης.

Tαυτόχρονα στο φορολογικό νομοσχέδιο θα περιληφθούν και οι διατάξεις που μειώνουν τη φορολογία στα αμοιβαία κεφάλαια προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά με το καθεστώς που ισχύει στο Λουξεμβούργο.