Στις 30 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο διορισμός της αναπληρώτριας διοικήτριας στο νοσοκομείο Σητείας Μαρίας Δαρατσιανού που αντικαθιστά τον Εμμανουήλ Μιχελάκη.

Η κα Δαρατσιανού είναι πτυχιούχος του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.