Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι στη Θωρακοχειρουργική κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) εκτε…

Από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι στη Θωρακοχειρουργική κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) εκτελούνται πρωτοποριακές επεμβάσεις.

Τον Νοέμβριο 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη, σε Στρατιωτικό/Δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα, Θωρακοσκοπική Πνευμονεκτομή (ολική αφαίρεση πνεύμονα) για μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους διεκπεραιώθηκε με επιτυχία και η πρώτη Θωρακοσκοπική ολική αφαίρεση οισοφάγου σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο με χρήση εξελιγμένων σε διεθνές επίπεδο ελάχιστα επεμβατικών/θωρακοσκοπικών τεχνικών (VATS-Video Assisted Thoracic Surgery).

Η ανέλιξη της Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής στο 251ΓΝΑ έχει τις ρίζες της από το 1993 όταν επί σειρά ετών πραγματοποιούνταν λιγότερο σύνθετες επεμβάσεις. Η εκπαίδευση των Θωρακοχειρουργών της κλινικής σε πολυπλοκότερες επεμβάσεις έγινε με συνεχείς επισκέψεις στο εξωτερικό για παρακολούθηση σεμιναρίων, με την επίσκεψη Θωρακοχειρουργών διεθνούς εμβέλειας, με τη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων εντός του Νοσοκομείου (2015, 2016) και με τις μετεκπαιδεύσεις των στελεχών της στη Θωρακοσκοπική (VATS) και Ρομποτική (RATS-Robotic Assisted Thoracic Surgery) Χειρουργική σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού.

Η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας από τη Θωρακοχειρουργική κλινική του 251ΓΝΑ υποδηλώνει έμπρακτα τη δυναμική του Νοσοκομείου τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών.