Καμία αποζημίωση δεν δικαιούνται οι εκατοντάδες ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του δήμου Μινώα Πεδιάδας που η περιουσία τους απαλλοτριώνεται για τις ανάγκες του νέου αεροδρομίου.

Οι εκτάσεις στην περιοχή του νέου αεροδρομίου αποτελούν κληροτεμάχια χωρίς ιδιοκτησιακούς τίτλους , επειδή είχαν αποκτηθεί από πρόσφυγες από το 1922.

Ακόμη και αν η χρησικτησία έχει ,κατά πολύ, ξεπεράσει την 20ετια οι ιδιοκτήτες δεν δικαιούνται αποζημίωσης και προβαίνουν σε ενέργειες για την εξεύρεση λύσης με την αρωγή νομικών.

Ο πρόεδρος του συλλόγου αντιμετώπισης και αποκατάστασης των επιπτώσεων από την κατασκευή και την μετέπεια λειτουργία του αεροδρομίου Κατελίου στους κατοίκους και στο περιβάλλον της περιοχής (Π.ΑΝ.ΔΡ.Α) και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ρουσσοχωριών έστειλαν την παρακάτω επιστολή για την επίλυση του θέματος σε κάθε αρμόδιο υπεύθυνο.

Η επιστολή

“Στους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν μετά τον διωγμό τους το 1922 σε χωριά και οικισμούς στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί το νέο αεροδρόμιο(κυρίως στο χωριό Ρουσσοχώρια), τους χορηγήθηκαν (διανομή 1938) γεωργικές εκτάσεις-κλήροι. Σήμερα τα κληροτεμάχια αυτά έχουν μεταβιβαστεί στους απογόνους των επόμενων γενεών με άτυπες γονικές παροχές(4η γενιά κληρονόμων) και μερικά έχουν πωληθεί σε τρίτους.

Εννοείτε ότι σχεδόν στο σύνολο τους τα κληροτεμάχια αυτά έχουν κατατμηθεί μέχρι σήμερα πολλές φορές.

Όταν αναρτήθηκαν οι κτηματολογικοί πίνακες της απαλλοτρίωσης, διαπιστώθηκε, ότι στους πίνακες αναγραφόταν οι αρχικοί δικαιούχοι των κληροτεμαχίων, δηλαδή οι πρόσφυγες που είχαν έρθει από την Μικρά Ασία και ότι σ’ αυτά ‘’εγείρουν δικαιώματα’’ όσοι κληρονόμοι ή αγοραστές δήλωσαν ότι κατέχουν μέρος των κληροτεμαχίων. Δηλαδή εμφανίζονται οι κληρονόμοι και αγοραστές με ποσοστό επί τοις % επί του κληροτεμαχίου με τα επικείμενα που έχει δηλώσει ότι κατείχε ο καθένας.

Το θέμα αυτό προέκυψε γιατί τότε η Πολιτεία για να προστατέψει τους πρόσφυγες από καταπατήσεις των περιουσιών που τους είχαν δοθεί, ψήφισε τον Αναγκαστικό Νόμο (Α.Ν.) 431 /1968, όπου προέβλεπε ότι τα κληροτεμάχια αυτά δεν μπορούν να ‘’κατατμηθούν’’ και ότι ‘’δεν ισχύει η χρησικτησία’’ όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Σήμερα μετά από τόσα χρόνια δεν υπάρχει λόγος να υφίστανται κάποιες από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, αφού μόνο προβλήματα έχουν δημιουργήσει και οι μεταβιβάσεις και τα συμβόλαια που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι άκυρα.

Όμως όπως ήταν φυσικό οι περιουσίες μοιράστηκαν στους απογόνους που και αυτοί τα μοίρασαν στους απογόνους τους και ‘’ούτω κάθε εξής’’.

Το πρόβλημα λοιπόν έγινε γνωστό από την αρχή και γινόταν θέμα από τους κατοίκους, κάθε φορά που ερχόταν κάποιος Πολιτικός ή Υπηρεσιακός Παράγοντας, συνήθως από το Υπουργείο Υποδομών, για να τους ενημερώσει ή να εξαγγείλει κάτι. Η απάντηση που έπαιρναν οι κάτοικοι ήταν ότι ΄΄θα επιληφθούμε του θέματος΄΄

Δυστυχώς ήρθε η ώρα που το έργο ξεκίνησε και οι κάτοικοι άρχισαν να χάνουν την περιουσία τους χωρίς να μπορούν να εισπράξουν την αποζημίωση που δικαιούνται λόγω του νομικού αυτού κωλύματος και χωρίς να έχουν οι ίδιοι καμία απολύτως ευθύνη.

Η Πολιτεία όφειλε να είχε δώσει από τότε λύση στο πρόβλημα, αφού από την αρχή την είχε ενημερώσει η Εταιρεία που έκανε την κτηματογράφηση.

Οι ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, υπερβαίνουν τους χίλιους(1000).

Σας επισυνάπτομε την γνωμάτευση των νομικών μας που εξέτασαν το πρόβλημα και την πρόταση που καταθέτουν για την` επίλυση του προβλήματος.”

Για τους Συλλόγους

Οι Πρόεδροι

Σεκερτζής Ζαχαρίας

Μαζιτζής Ιωάννης