Η τοποθέτηση του Μιχ. Κριτσωτάκη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και η αιτιολόγηση της μη συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή του προέδρου και της οικονομικής επιτροπής.

Με τις αλλαγές που επιφέρει ο ν. 4623/2019 της «νέας» κυβέρνησης, ακολουθώντας τις ανακολουθίες του εκλογικού συστήματος της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά την αναλογική εκπροσώπηση (απλή αναλογική στην εκλογή του Περιφερειακού Συμβουλίου πλειοψηφικό για τον Περιφερειάρχη με πρόσχημα την κυβερνησιμότητα) καταργείται κάθε έννοια δημοκρατίας. Η ισονομία και η αναλογικότητα καταργούνται. (Αντιρρήσεις είχε εκφράσει ακόμα και η επιστημονική επιτροπή της Βουλής για αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων του ν/σ).

Η «κυβερνησιμότητα» και η «αποτελεσματικότητα» που λέει η κυβέρνηση είναι προφάσεις, αφού το θεσμικό και το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των περιφερειών και των Δήμων είναι διαμορφωμένα από 7 εκατοντάδες και πλέον νόμων, αλλά και τα διαδοχικά Ν/Φ Μνημόνια των τελευταίων 9 χρόνων. Αυτά προσδιορίζουν τις πολιτικές που θα ασκηθούν στην Τ.Α. με βάση βέβαια και το τελευταίο Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι το 2019.

Η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και του προεδρείου είναι περισσότερο επικύρωση διορισμών και ελάχιστα μοιάζουν με εκλογές και δημοκρατικές διαδικασίες. Οι μικρές παρατάξεις αποκλείονται για όλη την τετραετία ακόμα και αν μια παράταξη ήθελε να παραιτηθεί για να διευκολύνει την εκλογή από μικρότερη παράταξη σε ένδειξη δημοκρατικής ευαισθησίας ή διάθεσης συνεργασίας! Αυτό απαγορεύεται αφού η έδρα πηγαίνει στην παράταξη της πλειοψηφίας ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ! Στην ουσία απαγορεύονται οι συγκλίσεις και οι συνεργασίες παρατάξεων για όλη την τετραετία εκτός αν στη συνεργασία ή συγχώνευση μετέχει ο Περιφερειάρχης. Άρα αποτρέπονται οι προγραμματικές, οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές συγκλίσεις.

Ως παράταξη της «Ξαστεριάς! Ανατροπή στην Κρήτη» δεν θα συμμετέχουμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε τις αντιδημοκρατικές- αντισυνταγματικές διαδικασίες. Θα αντιδράσουμε με όλα τα μέσα Πολιτικά-κινηματικά- νομικά.