Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της υποστήριξης των ερευνητικών υποβρύχιων καινοτομιών, συμμετείχε χθες στη δοκιμή λειτουργίας τηλεχειριζόμενου υποβρυχίου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Παράκτιας & Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ, προχώρησε σε δοκιμαστική επίδειξη ενός mini τηλεχειριζόμενου υποβρυχίου ROV (RemoteOperatingVessel), στο λιμάνι του Ηρακλείου που έχει τη δυνατότητα να εκτελεί ωκεανογραφικές μετρήσεις.

Το συγκεκριμένο υποβρύχιο ROVέχει επιχειρησιακό βάθος 150m, είναι εξοπλισμένο με δύο κάμερες που παρέχουν εξειδικευμένες απεικονίσεις, (με δυνατότητα μετρήσεων ακριβείας και τρισδιάστατων αναπλάσεων αντικειμένων), δειγματολήπτες νερού και ιζήματος καθώς και αισθητήρες για την θερμοκρασία, πίεση. Επιπλέον έχει την δυνατότητα μέσω ενός αισθητήρα GYGNUS για την πραγματοποίηση μετρήσεων πάχους δομών μέσω ακουστικών μεθόδων.

Το mini τηλεχειριζόμενο υποβρυχίου ROV (RemoteOperatingVessel) εκτελεί ωκεανογραφικές μετρήσεις.

Η ανάπτυξη του παρέχει στον χρήστη αυξημένη δυνατότητα εργασιών στην θάλασσα (χρόνος, βάθος) και λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα όργανα (πλευρικούς ηχοβολιστές-sidescansonars) που διαθέτει το εργαστήριο για αναγνώριση πυθμένα.

Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι ευκολότερη αποτύπωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με σκοπό την ανίχνευση και αναγνώριση υποθαλάσσιων θέσεων πολιτιστικής κληρονομιάς σε παράκτιες περιοχές.

Στην δοκιμαστική επίδειξη συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ο Διευθυντής Παράκτιας και Θαλάσσιας Ερευνας ΙΤΕ κ. Νικόλαος Καμπάνης, ο Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Δουβής, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μανώλης Αλεξάκης, εκπρόσωποι του ΙΤΕ και του ΟΛΗ ΑΕ.

Οι εκπρόσωποι των φορέων στο λιμάνι του Ηρακλείου κατά την δοκιμή του τηλεχειριζόμενου υποβρυχίου

Ο ΟΛΗ ΑΕ επικροτεί ερευνητικά προγράμματα, τα οποία είναι εστιασμένα στη δοκιμή τεχνολογιών, παρουσιάζοντας νέες και «έξυπνες» μεθόδους με τηλεχειριζόμενα υποβρύχια οχήματα και που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους σε διάφορα πεδία αλλά και να δώσουν νέα ώθηση στις υποβρύχιες έρευνες.