Απαντήσεις στις σοβαρές καταγγελίες που συνόδευσαν την παραίτηση της Ευαγγελίας Σχοιναράκη από την ΔΕΠΑΝΑΛ, ζητούν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, με ανοικτή επιστολή προς τον δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό.

Η επιστολή των παρατάξεων “Ηράκλειο 3.7.5”, ¨Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες”, “Συν-εργασία για το Ηράκλειο”, “Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου” έχει ως εξής:

Προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό.

Κύριε Δήμαρχε,

Η παραιτηθείσα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, στην επιστολή παραίτησης της, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, επικαλείται προγενέστερη «εμπιστευτική» επιστολή της, με την οποία κατήγγειλε αδιαφανείς διαδικασίες και παράκεντρα στη δημοτική επιχείρηση.

Όπως δε επανέλαβε κατά την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα φαινόμενα αυτά και η άρνηση σας να τα αντιμετωπίσετε την ανάγκασαν να υποβάλλει την παραίτηση της.

Με την υπό χρονολογία, 5/07/21 με θέμα «εξελίξεις στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε» επιστολή μας, ως είχαμε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες, ζητήσαμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα έγγραφα αυτά στα οποία γίνονται αναφορές που δικαιολογούν την άσκηση διοικητικής, ενδεχομένως δε δικαστικής έρευνας, οπωσδήποτε όμως τον πολιτικό έλεγχο στα πλαίσια της ευθύνης μας ως δημοτικών παρατάξεων που αποτελούν την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αδικαιολόγητη, δογματική και εν πολλοίς προσβλητική άρνηση σας να γνωστοποιήσετε τόσο εσείς όσο και η μέχρι πρότινος στενή συνεργάτης σας, το ακριβές περιεχόμενο ενός εγγράφου στο οποίο καταγγέλλονται αδιαφανείς διαδικασίες στη λειτουργία της ΔΕΠΑΝΑΛ, με την επίκληση αβάσιμων επιχειρημάτων περί «εμπιστευτικότητας», μας υποχρεώνει να σας υπενθυμίσουμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και να ζητήσουμε να λάβουμε αντίγραφα της επιστολής αυτής με δικές μας δαπάνες όπως προβλέπει ο νόμος.

Ειδικότερα κατά το άρθρο 5 του ΚΔΔ . «1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων.

2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον δικαιούται, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές.

3. Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών, “διοικητικών,” αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης.

4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται : α) με μελέτη του εγγράφου

στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτόν».

Επειδή η επιστολή αυτή δεν αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή των κατόχων της,(αποστολέα και παραλήπτη) αλλά αποκλειστικά τη λειτουργία της δημοτικής επιχείρησης και τη διαχείριση των πόρων αυτής*, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αμφότεροι- παραλήπτης και αποστολέας- έχετε ηθικό, θεσμικό και δημοκρατικό χρέος,** να διευκολύνετε την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και των πολιτών οι οποίοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν που και πως διατίθενται τα δημοτικά έσοδα.*

Όταν η πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης την οποία επιλέξατε και εμπιστευτήκατε προσωπικά , ως την πλέον κατάλληλη να διοικήσει τον πλέον σημαντικό δημοτικό οργανισμό, κάνει λόγο –υποθέτουμε βάσιμα και έχοντας στη διάθεση της στοιχεία- για αδιαφανείς διαδικασίες και παράκεντρα, τα οποία την εξανάγκασαν σε παραίτηση, προφανώς δεν αναφέρεται στη δική της διαχείριση αλλά τρίτων οι οποίοι είχαν τη ευχέρεια να την αγνοούν και να την εμποδίζουν στο έργο της. Έτσι η δήλωση σας ότι, η διαχείριση της κ. Σχοιναράκη υπήρξε Χρηστή, δεν απαντά στις καταγγελίες της, οι οποίες προφανώς δεν αφορούν την ίδια.

Έχοντας σύμφωνα με τα παραπάνω εύλογο ενδιαφέρον αναμένομε την απάντηση σας προκειμένου να συμβάλλουμε στην ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Η απλή αποδοχή της παραιτήσεως της κ. προέδρου και η αντικατάσταση της από άλλο έμπιστο συνεργάτη σας, εκτός του ότι διαιωνίζει τα προβλήματα που ανεδείχθησαν , ταυτόχρονα πλήττει την αξιοπιστία και το κύρος της δημοτικής αρχής αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

- Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου: Αποχώρησαν οι παρατάξεις με φόντο τη ΔΕΠΑΝΑΛ

- Ο Βασίλης Λαμπρινός στο Ράδιο Κρήτη για την παραίτηση της Βαγγελιώς Σχοιναράκη

- Ηράκλειο - Σχοιναράκη: Παραίτηση από τη ΔΕΠΑΝΑΛ με αιχμές