Στον εντοπισμό και την κατάσχεση εννέα τόνων και τριακοσίων ογδόντα οχτώ κιλών αλιευμάτων προέβησαν, στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο αλιευτικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή στο λιμάνι Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι στα ιταλικής σημαίας επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ‘«EROS B’» και ‘«GIOVANNICATERINA’», διατηρούνταν αλιευτικά εργαλεία οι διαστάσεις των οποίων δεν ήταν οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά τέσσερα συρόμενα δίχτυα – τράτες με ρομβοειδή μάτια, το μέγεθος των οποίων σε μέρος του τεμαχίου επιμήκυνσης ή και σε μέρος του σώματος της τράτας, ήταν μικρότερο του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους ματιών του τμήματος του διχτυού που διαθέτει τα μικρότερα μάτια, δηλαδή 50 χιλιοστά για ρομβοειδή μάτια.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά εννέα τόνοι 9.388 κιλά αλιευμάτων. Αναλυτικά, στο «EROS B» βρέθηκαν 3.808 κιλά κόκκινης γαρίδας, 663 κιλά γαλαζοκόκκινης γαρίδας και 101 κιλά μπακαλιάρου, ενώ στο «GIOVANNICATERINA» 3.996 κιλά κόκκινης γαρίδας, 672 κιλά γαλαζοκόκκινης γαρίδας, 48 κιλά γάμπαρης και 100 κιλά μπακαλιάρου.

Άμεσα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ οι ποσότητες των κατασχεμένων αλιευμάτων των ειδών κόκκινη γαρίδα, γαλαζοκόκκινη γαρίδα και γάμπαρη εκποιήθηκαν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για το ποσό των 32.154,5 ευρώ, και οι ποσότητες των κατασχεμένων αλιευμάτων τους είδους μπακαλιάρος, λόγω μη εύρεσης πλειοδότη, πρόκειται να αποδοθούν σε ευαγή ιδρύματα.