Οι Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ ν. Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, Σωκράτης Βαρδάκης και Νίκος Ηγουμενίδης, καταθέτουν προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναφορά την επιστολή της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες Κρήτης, αναφορικά με μέτρα που πρέπει ληφθούν, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, για τους μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά σχολεία καθώς και τους μαθητές ΑΜΕΑ που φοιτούν σε γενικά σχολεία με παράλληλη στήριξη.

Μεταξύ άλλων, κρίνεται επιβεβλημένο να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία και κινδυνεύουν εάν νοσήσουν, δεδομένου ότι πολλοί ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες λόγω συνοδών ιατρικών προβλημάτων και χρόνιων νοσημάτων.

Επίσης, για τα παιδιά ΑμεΑ που φοιτούν με παράλληλη στήριξη στα γενικά σχολεία, ζητείται να υπάρχει η δυνατότητα κρίσης από τον γονέα και τη σχολική μονάδα, σχετικά με το εάν το παιδί μπορεί να ανταποκριθεί στα μέτρα που έχουν παρθεί και να αποφασίζεται από κοινού αν θα πάει στο σχολείο, ή αν θα πρέπει να υποστηριχτεί με κατ’ οίκον διδασκαλία από τους δασκάλους παράλληλης στήριξης, όπως γίνεται και σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, μέχρι την επιστροφή στην κανονικότητα.