Αύξηση του ΑΕΠ κατά 3 δισ. ευρώ το χρόνο (σε βάθος χρόνου μέχρι 5,5 δισ.), επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας θα επιφέρει, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η δέσμη μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας που πρότεινε σήμερα η «Ελληνική Παραγωγή - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη».

Πρόκειται για πέντε συγκεκριμένα μέτρα που περιλαμβάνουν: ταχύτερες αποσβέσεις για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας, περιορισμό του κόστους της ενέργειας, μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και αύξηση της ενίσχυσης των επενδύσεων στη μεταποίηση από Κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ).

Παρουσιάζοντας τη μελέτη ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας υπογράμμισε τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα (ο σχετικός δείκτης είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό) και τη μείωση του κόστους δανεισμού του Δημοσίου ενώ επεσήμανε την ανάγκη για «δράσεις που θα εκμεταλλευθούν στο μέγιστο βαθμό τα όποια δημοσιονομικά περιθώρια για να ενισχυθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης». Η χρήση του δημοσιονομικού χώρου πρέπει να γίνει με λογική και σοφία, τόνισε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της «Ελληνική Παραγωγή» Μιχάλης Στασινόπουλος επεσήμανε ότι το αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων θα είναι πολλαπλασιαστικό. «Αν έλθει η Volkswagen ή μια μεγάλη εταιρεία, τόνισε, θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Θα δείξει ότι θέλει τη βιομηχανία και θα μπει στο ραντάρ των διεθνών και εγχώριων επενδυτών».

Απαντώντας δε σε ερώτηση σε σχέση με τα ενεργειακά ο κ. Στασινόπουλος τόνισε πως οι αλλαγές που θα γίνουν στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού για την Ενέργεια και το Κλίμα (με στόχο την απανθρακοποίηση της οικονομίας) είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή σε θέματα ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμη και θνησιγενές.

Ειδικότερα τα μέτρα που προτείνονται αναλύονται ως εξής:

-Ταχύτερες αποσβέσεις για μηχανολογικό εξοπλισμό, με εφαρμογή της μεθόδου φθινουσών αποσβέσεων με ετήσιο συντελεστή 48 % επί του εκάστοτε υπολοίπου. Με τον τρόπο αυτό η απόσβεση θα ολοκληρώνεται πρακτικά σε 3 - 4 χρόνια (έναντι 10 ετών που είναι σήμερα, με σταθερό ετήσιο συντελεστή 10%). Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ το μέτρο αυξάνει το ΑΕΠ κατά 280 εκατ. το χρόνο και τις επενδύσεις κατά 170 εκατ. ενώ θα δημιουργήσει 20.200 νέες θέσεις εργασίας σε μια τριετία.

-Μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες: θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 102 εκατ. και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 10.500.

-Μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 10 % για τη βιομηχανία μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 600 εκατ. και να δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ η τιμή χονδρικής για την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα είναι διαχρονικά 10 - 40 % υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 η χώρα μας είχε την πιο ακριβή τιμή στην Ευρώπη.

-Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στο επίπεδο του 20% θα επιφέρει ενίσχυση του ετήσιου ΑΕΠ κατά 1,5 δισ. σε βάθος πενταετίας ή 4 δισ. σε βάθος δεκαετίας.

-Ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση από το ΕΣΠΑ: το μερίδιο της μεταποίησης στους κοινοτικούς πόρους μειώθηκε από 32,6% το 2010 σε 8,8% το 2016. Η επαναφορά του στα προηγούμενα επίπεδα θα οδηγούσε σε ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 555 εκατ. ευρώ ετησίως.