Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με τον Ν.4039/2012 τα σκυλιά κυνηγετικά και μη πρέπει να είναι εμβολιασμένα, σημασμένα ηλεκτρονικά (τσιπ), και να αναγράφονται σε βιβλιάριο υγείας που είναι απαραίτητο να τηρεί ο κάθε ιδιοκτήτης ζώου.

Με τον παραπάνω νόμο όποιος δεν τηρεί τα απαιτούμενα (βιβλιάριο υγείας, ηλεκτρονική σήμανση κλπ) σε ελέγχους που θα πραγματοποιούν οι δασοφύλακες και οι θηροφύλακες, θα υποβάλλεται αμέσως διοικητικό πρόστιμο.

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ. Σ. ΣΗΤΕΙΑΣ

Πηγή : Style 100Fm