Σύσκεψη διοικήσεων πραγματοποιεί το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου στις 30 Σεπτεμβρίου με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν προγραμματιστεί για τις 2 Οκτωβρίου.

«Μετά από την 19/9/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης καθώς και των υπολοίπων της χώρας Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, προκηρύχτηκε 24ωρη Πανεργατική Απεργία για τις 02/10/2019, με σκοπό ο κόσμος της εργασίας να αντιδράσει στα μέτρα της κυβέρνηση που πλήττουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα Συνδικάτα» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου, όπου και προστίθεται:

“Καλούμε τα Σωματεία της Δύναμης του ΕΚΗ, σε σύσκεψη Διοικήσεων 30/09/2019 και ώρα 18:30 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου..Καλούμε τους εργαζόμενους, τους Συνταξιούχους, τους Ανέργους στη Συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτώβρη 2019 στις 10:30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται ότι το Εργατικό Κέντρο κατέρχεται στις απεργιακές κινητοποιήσεις με τα εξής αιτήματα:

Να αποκατασταθεί η δυνατότητα επέκτασης / κήρυξης γενικά υποχρεωτικών κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ. Στη θέση αυτή συμφωνούν και οι εργοδοτικές οργανώσεις, αφού το μέτρο επέκτασης προστατεύει τις επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις ίδιες από τη συρρίκνωση στην οποία οδηγεί την αποχώρηση μελών τους.

Να παραμείνει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στη συρροή κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών με επιχειρησιακές ΣΣΕ.

Να καταργηθεί η ικανότητα των ενώσεων προσώπων να συνάπτουν επιχειρησιακές ΣΣΕ, ικανότητα και δυνατότητα που τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί ως όχημα μείωσης μισθών.

Οι κανονιστικοί όροι ΣΣΕ που έληξε ή καταγγέλθηκε, να εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και να εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό.

Να αποκατασταθεί η μεταγενέργεια του συνόλου των όρων της ΣΣΕ με την πάροδο 6μήνου.

Να αυστηροποιηθούν οι ποινικές κυρώσει στου άρθρου 21 του ν. 1876/1990 και να προβλέπεται ότι ο εργοδότης ή εκπρόσωπος αυτού που παραβιάζουν όρους ισχύουσας ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΥΑ τιμωρούνται εκτός από τη χρηματική ποινή και με ποινή φυλάκισης. Ακόμη, η ποινική προστασία να επεκτείνεται και σε περίπτωση παραβίασης ΚΥΑ που εκδίδονται σε περιπτώσεις που είναι ανέφικτη η σύναψη ΣΣΕ, λόγω έλλειψης εργοδοτικής οργάνωσης (άρθρο μόνο του Ν.435/1968)

Να καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας και η δυνατότητα και η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά των διαιτητικών αποφάσεων, ενώπιον Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας, που μας έφερε πίσω σε ένα σύστημα που προσoμοιάζει με το μεταγενέστερο του Ν. 1876/1990 καθεστώς με την καθιέρωση ενός νέου σταδίου κρίσης, από όργανο, στο οποίο την πλειοψηφία έχουν ανώτατοι δικαστές και σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Να καταργηθεί η υποχρέωση αναφοράς στη δαιτητική απόφαση του περιεχόμενου των κανονιστικών όρων άλλων συλλογικών συμβάσεων, που διατηρούν σε ισχύ, γιατί με τον τρόπο τίθενται ανυπέρβλητα προσκόμματα στη διατύπωση των « διατηρητικών ρητρών», που στερεότυπα αναφέρονται στις συλλογικές ρυθμίσεις, βάσει των οποίων τα μέρη της συλλογικής διαφοράς «κτίζουν» στους ήδη διαμορφωμένους όρους εργασίας και όχι σε κενό και από μηδενική βάση

Να καταργηθεί ο κατάλογος των επιπλέον στοιχείων που υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη ο διαιτητής ή η Επιτροπή Διαιτησίας, όπως αυτά ορίστηκαν με το ν. 4303/2014, όπως ενδεικτικά, πρόοδος στη μείωση του κενού ανταγωνιστικότητας και στη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας και η οικονομική κατάσταση των ασθενέστερων επιχειρήσεων της παραγωγικής δραστηριότητας. Πρόκειται για κατάλογο στοιχείων ου χαρακτηρίζονται από απόλυτη μονομέρεια υπέρ της εργοδοτικής πλευράς.

Να αποκατασταθούν οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις και στο χώρο των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών , που επλήγησαν βάναυσα με τα μνημονικά νομοθετήματα των προηγούμενων ετών