Δραματική η συρρίκνωση των Ευρωπαϊκών τραπεζών στη χρηματοδότηση της Ελληνόκτητης ναυτιλίας κατά 35% τη δεκαετία 2007-2017

«Αυξανόμενη είναι η συμβολή της ναυτιλίας όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Παρά την, όπως αποδείχθηκε, προσωρινή αναστάτωση από την επιβολή των capital controls, που παρενέβαλε εμπόδια στις συναλλαγές, τα έσοδα από την ναυτιλία αυξήθηκαν κατά 20% από το 2014 μέχρι σήμερα». Αυτό επεσήμανε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας** Γιάννης Στουρνάρας** σε εκδήλωση όπου τιμήθηκε από την Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας.

«Ο δυναμισμός αυτός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην εμπιστοσύνη του Ελληνικού και διεθνούς τραπεζικού συστήματος προς την Ελληνική ναυτιλία, που επιτρέπει τη χρηματοδότηση της επέκτασης και ανανέωσης του στόλου. Σε μια περίοδο κατά την οποία ο τραπεζικός τομέας ακολουθεί μια πολιτική απομόχλευσης, η Ελληνική ναυτιλία διατηρεί προνομιούχο πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και δεν χρειάστηκε να επιδιώξει εναλλακτικές, αλλά ακριβότερες, μορφές χρηματοδότησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι και διεθνείς τράπεζες που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αποχώρησαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης, επέλεξαν να διατηρήσουν το χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων» πρόσεθεσε:

«Ακόμη και σήμερα, μετά τις αποχωρήσεις, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα στηρίζει την Ελληνική ναυτιλία, συμμετέχοντας κατά το ένα έκτο περίπου στη συνολική χρηματοδότησή της.

»Από τα τέλη του 2018 παρατηρούμε μια σταθερή αύξηση της χρηματοδότησης της ναυτιλίας από Ελληνικές τράπεζες. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της ναυτιλίας από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαμορφώθηκε σε 2,1% σε ετήσια βάση, το Σεπτέμβριο του 2019, και η ροή της χρηματοδότησης της ναυτιλίας σε δωδεκάμηνη βάση ανήλθε σε 163 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλία σήμερα ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας είναι δάνεια σε ξένο νόμισμα (δολάριο)».

Για την εικόνα της ναυτιλίας σήμερα τόνισε:

«Παρακολουθώντας της εξελίξεις σχετικά με την ελληνική ναυτιλία, κανείς δεν μπορεί παρά να εντυπωσιασθεί από τον δυναμισμό της και την ικανότητά της να ξεπερνά τις όποιες δυσκολίες εμφανίζονται σε διεθνές επίπεδο. Σε μια περίοδο, κατά την οποία η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έχει μειωθεί σημαντικά, η Ελληνικών συμφερόντων ναυτιλία (σύμφωνα με τους ορισμούς της Eurostat) παραμένει ισχυρή και επεκτείνεται.

»Ο Ελληνικός εμπορικός στόλος συνέχισε να επεκτείνεται με ρυθμό που έφτασε περίπου το 2,5% το 2018 και ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 3.000 πλοίων στα τέλη του 2018. Αντίστοιχα, η δυναμικότητά του υπερέβη επίσης για πρώτη φορά εφέτος το όριο των 200 εκατ. τόνων. Το 2018 εμφανίζεται από πολλές πλευρές να είναι σημείο καμπής της Ελληνικής ναυτιλίας, που πλέον επιτυγχάνει να σταθεροποιήσει το ρυθμό ανάπτυξής της κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η αυξητική τάση των ναύλων, που εμφανίζεται από τα μέσα του 2019, εάν συνεχισθεί, θα εντείνει τον δυναμισμό της ελληνικής ναυτιλίας.

»Είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε τη «νεαρή ηλικία» του στόλου, όπου πάνω από το ήμισυ του δυναμικού του αφορά πλοία με ηλικία κάτω των 10 ετών, ενώ όλη η αύξηση του στόλου προέρχεται από νέα ή νεότευκτα πλοία, γεγονός που δείχνει το δυναμισμό της ναυτιλίας μας».

O Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, Γιώργος Ξηραδάκης τόνισε: « Η Ναυτιλία αναντίρρητα είναι επένδυση ρίσκου που σταθμίζεται σωστά τόσο από τους Έλληνες Εφοπλιστές όσο και από τους Τραπεζικούς Χρηματοδότες τους όπως αποδεικνύεται ιστορικά. Αυτή τη συντονισμένη συνεργασία ανάμεσα στο Χρηματοδότη και τον Πλοιοκτήτη ή ανάμεσα στον επενδυτή και τον επιχειρηματία, τιμούμε κάθε χρόνο, στην Ημέρα Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης, και είμαστε απόλυτα βέβαιοι για το πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση αν κρίνουμε από σημερινή ανταπόκριση της Ναυτιλιακής Κοινότητας στο κάλεσμά μας».

Ο Γ.Γ. της Ένωσης παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία αναφέρθηκε στη δραματική συρρίκνωση των Ευρωπαϊκών τραπεζών τόσο στο παγκόσμιο στερέωμα όσο και στη χρηματοδότηση της Ελληνόκτητης ναυτιλίας όπου η μείωση φτάνει το 35% τη δεκαετία 2007-2017.

Παράλληλα ο αριθμός των Ελληνικών τραπεζών στο ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά 58% από τις 12 στις 5 τράπεζες ενώ το χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών τραπεζών στην Ελληνόκτητη ναυτιλία μειώθηκε κατά 44% (9 δισ. δολ. το 2017 έναντι 16 δισ. το 2007) έναντι της μείωσης του 19% στο σύνολο των χαρτοφυλακίων όλων των τραπεζών (54 δισ. το 2017 έναντι 67 δισ. το 2007). Τέλος ο Γ. Ξηραδάκης τόνισε το σημαντικό έργο της διατήρησης των Ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση καθώς επίσης εξέφρασε την ικανοποίηση της Ένωσης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων από Κινέζικες τράπεζες.