Κάτω του 12% οι δηλώσεις στο Κτηματολόγιο στα Χανιά!