Τροπολογία για την επίλυση του προβλήματος αποζημίωσης , όπως έχει γράψει το cretalive, των αναγκαστικώς απαλλοτριωμένων κληροτεμαχίων (προσφυγικών) για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Καστελίου καταθέτει το Κίνημα Αλλαγής, με πρωτοβουλία του Βασίλη Κεγκέρογλου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται:

“Μετά από συνάντηση μου με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Π.ΑΝ.ΔΡ.Α, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι και την ενημέρωση τους για το πρόβλημα της μη καταβολής των αποζημιώσεων στις περιπτώσεις των «κληροτεμαχιών», πήραμε πρωτοβουλία για τη σύνταξη και άμεση κατάθεση τροπολογίας που λύνει το πρόβλημα της αναγνώρισης των δικαιούχων. Η τροπολογία κρίθηκε απαραίτητη και από τους νομικούς συμπαραστάτες, παρότι το 2012 πάλι με πρωτοβουλία μας είχε καταργηθεί ο Αναγκαστικός Νόμος 431 του 1968 που απαγόρευε την κατάτμηση, επειδή απαιτείται να καταργηθεί αναδρομικά η ισχύς του το άρθρου 1 του 431/68 αλλά και του άρθρου 79 παρ 2 του Αγροτικού Κώδικα.

Την τροπολογία που παραθέτουμε, κοινοποιούμε και στους άλλους Βουλευτές νομού Ηρακλείου όλων των κομμάτων προκειμένου να την συνυπογράψουν όσοι συμφωνούν και έτσι να δοθεί λύση στο πρόβλημα που ανέκυψε με την αποζημίωση των ιδιοκτητών κληροτεμαχίων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου οικονομικών: « Κύρωση της από 21.12.2019 Π.Ν.Π (Α/12) και άλλες διατάξεις »

Αιτιολογική Έκθεση

Η δημιουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι απαίτησε την αναγκαστική απαλλοτρίωση των απαραίτητων εκτάσεων , η διαδικασία της οποίας είναι σε εξέλιξη.

Σημαντικό πρόβλημα όμως προέκυψε με την αποζημίωση των αγροτεμαχίων ή μέρη αυτών που έχουν περιέλθει σε κληρονόμους των αρχικών κληρούχων ή αγοραστές, αφού μέχρι το 2012 ίσχυσε ο Α.Ν 431 του 1968 που απαγόρευε την κατάτμηση των αγροτεμαχίων.

Προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και να αποζημιωθούν όπως είναι δίκαιο οι ιδιοκτήτες «κληροτεμαχίων» , προτείνεται η παρακάτω διάταξη με την οποία καταργούνται αναδρομικά από την ψήφιση τους οι διατάξεις του άρθρου 1 του ήδη καταργηθέντος από το 2012 με το άρθρο 37 του Ν. 4061 (ΦΕΚ664/22-03-12) αναγκαστικού νόμου 431/68 αλλά και οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου οικονομικών « Κύρωση της από 21.12.2019 Π.Ν.Π (Α/12) και άλλες διατάξεις » προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

« Για γεωργικούς κλήρους που απαλλοτριώνονται αναγκαστικώς καταργούνται με αναδρομική ισχύ από την ψήφιση τους οι διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 431/1968 και οι διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα , ώστε να αναγνωριστούν νομικά άτυπες διανομές γεωργικών κλήρων που έλαβαν χώρα μετά τον θάνατο του αρχικού κληρούχου ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού και είχαν ως αποτέλεσμα την κατάτμηση του κλήρου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της χρησικτησίας κατά τον Αστικό Κώδικα ».