«Αδειάζει» η **Κομισιόν **το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που αρνήθηκε να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΛΟΑΔ Αστυνομικών, που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη τον περασμένο Ιούνιο.

Το συνέδριο αναβλήθηκε τελικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού για τον Ιούνιο του 2021. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αναιρεί την άρνηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που μάλιστα επρόκειτο να συμπέσει με το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Υπερηφάνειας 2020 (Europride) στην ίδια πόλη. Και το Europride μετατέθηκε, σημειωτέον, επίσης για το 2021.

Το θέμα είχε αναδείξει σύσσωμη η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνοντας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως «η άρνηση του ελληνικού υπουργείου έρχεται σε αντίθεση με τον θεσμικό ρόλο της Αστυνομίας περί προστασίας των πολιτών αδιακρίτως φύλου, ταυτότητας φύλου, χαρακτηριστικών φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και περί προαγωγής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και διασφάλισης της απρόσκοπτης άσκησής τους (ν. 2800/2000)».

Στην απάντησή της, η Κομισιόν επισημαίνει ότι «καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων, μισαλλοδοξίας ή βίας κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, καθώς αντιβαίνουν στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ», και τονίζει ότι «η αντιμετώπιση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας αποτελεί χρηματοδοτική προτεραιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος “Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια”».

Μάλιστα, δεσμεύεται να «παρουσιάσει στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΔΜ+ έως το τέλος του 2020», και καλεί τα κράτη μέλη -και την Ελλάδα- να συμμορφωθούν με τις “άτυπες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την κατάρτιση των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου και ποινικής δικαιοσύνης σε θέματα εγκλημάτων μίσους”.

Υπενθυμίζει, δε, τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τη χώρα μας, δεδομένου ότι «έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ που προστατεύουν από τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και φύλου, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων που απορρέουν από την αλλαγή φύλου, μεταξύ άλλων στην απασχόληση, και οι οποίες ισχύουν για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα».