Την αυστηρή μεταφορά αριθμού επιβατών, ο οποίος δε θα ξεπερνά το 50% των προβλεπόμενων θέσεων του οχήματος σε λεωφορεία, τρόλει και κάθε είδους οδικό μέσο μαζικής μεταφοράς δημόσιας χρήσης ορίζει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών, η οποία εξειδικεύει τα αυστηρά μέτρα επιβατικής μετακίνησης με κάθε είδους όχημα που ισχύουν στο πλαίσιο αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις συνολικά για τη μεταφορά επιβατών με τα κάθε είδους μεταφορικά μέσα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Η υπέρβαση του ορίου ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών επιτρέπεται κατ΄εξαίρεση μόνο στην περίπτωση που στο όχημα επιβαίνουν γονέας με τα ανήλικα τέκνα του.

Έως 50% σε λεωφορεία και τρόλεϊ

Οσον αφορά στα οδικά μέσα δημόσιας χρήσης (λεωφορεία και τρόλεϊ Ο.ΣΥ για την Αθήνα., λεωφορεία Ο.Α.Σ.Θ. για τη Θεσσαλονίκη, λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών και τουριστικά λεωφορεία) ή λεωφορεία ιδιωτικήςΓ χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής συγκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% των προβλεπόμενων θέσεων του οχήματος.

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί για τη μεταφορά επιβατών θα ισχύσουν έως τις 31 Μαίου, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασής τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και το επιβάλλουν οι έκτακτες συνθήκες.

Ταυτόχρονα, με άλλη εγκύκλιο που υπέγραψε ο κ. Κεφαλογιάννης, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης ή Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους.